nhỏ biết hiện nay mẹ ngóng tin con khi thấy mai đào nở vàng mặt nương thời gian trước con hẹn đầu xuân vẫn về ni én cất cánh đầy trước ngõ nhưng mà tin nhỏ vẫn xa nghìn xa ôi ghi nhớ xuân như thế nào thuở trời yên vui nghe pháo giao thừa rộn rã nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh phòng bếp hồng trông bánh bác bỏ ngồi ngóng sáng đỏ hây hây đa số đôi má hồng Nếu con không về cứng cáp mẹ ai oán lắm, mái tranh nghèo không bạn sửa sang căn vườn thiếu hoa đào mừng xuân Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang lại cho tà áo mới cha ngày xuân đi khoe phố phường nhỏ biết hiện thời mẹ hóng em trông nhưng lại nếu con về đồng đội thương mong mỏi bao lứa trai cùng xin chào xuân chiến trường không lẽ riêng biệt mình yên ấm Mẹ ơi con xuân này vắng vẻ nhà chị em thương bé xin chờ ngày mai...

Bạn đang xem: Xuân này con không vê


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bằng Cân Nặng Chuẩn Của Trẻ Sinh Non Phát Triển Ra Sao Thì Gọi Là Bình Thường?

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.