được tiếp đi ân cần·được hoan nghênh·chào mừng·tiếp đón·đón·cứ tự nhiên·cứ khanhhoatrip.comệc·sự chào mừng·sự chào đón·được·được chào mừng·rước·nhiên·hay·chào đón·dễ chịu·nghênh tân·nghênh đón·sự hoan nghênh·thú vị·về nước·đón tiếp·đón tiếp ân cần·nghênh·sự đón tiếp

*

*

*

His fourth mixtape, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), was released to critical acclaim, and allowed Logic to secure a recording contract with Def Jam Recordings.

Đang xem: Welcome dịch sang tiếng việt

Mixtape thứ tư của anh, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), được phát hành và nhận được đánh giá rất tốt từ giới phê bình, giúp cho Logic kí thỏa thuận thu âm với Def Jam Recordings.
Welcome back, in the prekhanhhoatrip.comous lecture, we talked about how we could use models to become clearer thinkers.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại, ở bài trước, chúng ta đã nói về khanhhoatrip.comệc mô hình có thể giúp ta trở thành những người suy nghĩ rõ ràng hơn như thế nào.
Newsom responded to comments by Spicer which compared cannabis to opioids saying, “Unlike marijuana, opioids represent an addictive and harmful substance, and I would welcome your administration”s focused efforts on tackling this particular public health crisis.”
Newsom đã trả lời các bình luận của Spicer, so sánh cần sa với opioids, “Không giống như cần sa, opioid là một chất gây nghiện và có hại, và tôi sẽ hoan nghênh những nỗ lực tập trung của chính quyền của bạn trong khanhhoatrip.comệc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đặc biệt này.”
Various organizations, such as Paradox Sports, have arisen to help empower and inspire disabled people through equipping and welcoming them into the extreme sports community.
Nhiều tổ chức, ví dụ như Paradox Sports cũng ra đời để tăng cường và khuyến khích người khuyết tật thông qua khanhhoatrip.comệc trang bị và chào đón họ vào cộng đồng thể thao mạo hiểm.
We frequently hear “thank you,” “you’re welcome,” or similar expressions on the lips of young and old as well as new and longtime Witnesses as they join in worship and happy fellowship.
Chúng ta thường nghe “cám ơn”, “không có chi”, hoặc những lời tương tự trên môi của các Nhân Chứng trẻ lẫn già, người mới cũng như lâu năm khi họ kết hợp để thờ phượng trong tình anh em vui vẻ.
3 When you proclaim the Kingdom good news, some people may welcome it, but most will be indifferent.

Xem thêm: Thiên Nhiên Hoang Dã Trong Mùa Đông Lạnh Giá Ở Trung Quốc, The Gioi Dong Vat

3 Khi bạn rao truyền tin mừng Nước Trời, một số người có lẽ hân hoan tiếp nhận, nhưng phần đông sẽ thờ ơ.
It was during the heat of the day, but this elderly couple immediately hurried to welcome these guests.
Though you have no instrument, you”re welcome to come to Rosings and play on the pianoforte in the housekeeper”s room.
Mặc dù anh không có một nhạc cụ nào, nhưng anh luôn được chào đón ở Rosings và có thể chơi đàn ở phòng của quản gia.
For example, few groups are more cautious than the Amish about embracing new technologies, but, though they shun telekhanhhoatrip.comsion and use horses and buggies, some are welcoming the possibilities of gene therapy since inbreeding has afflicted them with a number of rare genetic diseases.
Ví dụ, vài nhóm thận trọng hơn so với người Amish về khanhhoatrip.comệc ôm lấy công nghệ mới, mặc dù vậy họ lại lánh xa truyền hình nhưng lại sử dụng ngựa, xe đẩy ngựa là phương tiện di chuyển, một số người cũng sẵn sàng chào đón các khả năng của liệu pháp gen kể từ khi giao phối cận huyết đã gây ảnh hưởng sức khỏe và một số bệnh di truyền hiếm gặp.
Menzies oversaw an effusive welcome to Queen Elizabeth II on the first khanhhoatrip.comsit to Australia by a reigning monarch, in 1954.
Menzies quan sát một sự hoan nghênh nhiệt liệt Nữ vương Elizabeth II trong chuyến công du đầu tiên đến Úc của một quân chủ đương nhiệm, vào năm 1954.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Phần 3 Tiếng Việt, 7 Viên Ngọc Rồng Phần 3 Hd Vietsub

Giúp họ cảm thấy được ân cần đón tiếp, giới thiệu họ với người khác và khen ngợi sự hiện diện của họ.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *