Tham gia chiến ngôi trường Tống Kim, sau khi đánh bại được NPC Đặc Thám sẽ nhận thấy một cống phẩm Đặc Thám Bảo Rương. Đổi Đặc Thám Bảo Rương trên NPC quân nhu Quan đang có thời cơ nhận được những phần thưởng như nguyên vật liệu để upgrade trang bị Tử Mãng, Tử Mãng Lệnh...

Bạn đang xem:


Vật phẩmGhi chú
*
Đặc Thám (Tống/Kim)

- Vị trí: Chỉ lộ diện trong chiến trường Tống Kim Cao Cấp.

- lưu giữ ý:

tiêu diệt NPC này sẽ không nhận điểm tích lũy Tống Kim. các NPC này chỉ hoàn toàn có thể rơi ra Đặc Thám Tống Kim túng thiếu Bảo.
*
Quân Nhu Quan (Tống/Kim)
Đổi Đặc Thám Bảo Rương mang Tống Kim túng bấn Bảo .

Tên thứ phẩmTính chất
*
Tống Kim túng thiếu Bảo

- nguồn gốc: Đổi sinh sống NPC Quân Nhu quan (Tống/Kim).

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra, xếp ck 50 cái/1 ô. Bán shop 0 lượng.

- biện pháp sử dụng: Sử dụng chìa khóa Như Ý để mở.

- Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống.

*
Đặc Thám Bảo Rương

- nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Đặc Thám (Tống/Kim).

Xem thêm: Cách Đổi Nhạc Chuông Iphone Dễ Làm Nhất, Cài Nhạc Chuông Cho Iphone

- Tính chất: Khóa, ko thể phân phối cửa hàng. Xếp chồng 50 cái/1 ô.

- Công dụng: Dùng nhằm đổi Tống Kim túng Bảo nghỉ ngơi NPC quân nhu Quan.

- Hạn sử dụng: 90 phút.

*
khóa xe Như Ý

- nguồn gốc: Bán tại siêu thị Tinh Lực.

- Tính chất: Xếp chồng, giao dich, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

- Công dụng: Mở những loại bảo rương phần thưởng của những tính năng.

- Hạn sử dụng: 14 ngày tính từ thời điểm mua.


Nội dung điều chỉnh update NPC Đặc Thám (Tống/Kim)
Vào thời điểm: Phút sản phẩm công nghệ 5, 15, 25, 35, 45, mỗi phe sẽ lần lượt xuất hiện thêm 4 NPC Đặc Thám (Tống) cùng 4 NPC Đặc Thám (Kim) Sau khi hủy hoại NPC Đặc Thám sẽ nhận được 1 vật phẩm Đặc Thám Bảo Rương. Đổi Đặc Thám Bảo Rương mang phần thưởng Tống Kim túng thiếu Bảo sinh sống NPC binh nhu Quan: Điều kiện thay đổi thưởng: Nhân vật phải đạt được 2000 điểm tích trữ trong trận Tống Kim vừa mới ra mắt xong. cách làm đổi: Nguyên liệuPhần thưởng
1 Đặc Thám Bảo Rương 1 Tống Kim túng Bảo
500 điểm tích điểm + 100 tinh lực

quà tặng khi áp dụng Tống Kim bí Bảo
Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ phổ Tử Mãng Phát cửa hàng

-

Đồ phổ Tử Mãng Kim Khải

Đồ phổ Tử Mãng yêu thương Đái

Đồ phổ Tử Mãng Hộ Uyển

Đồ phổ Tử Mãng Hạng Liên

Đồ phổ Tử Mãng Ngọc Bội

Đồ phổ Tử Mãng Hài

Đồ phổ Tử Mãng Thượng Giới

Đồ phổ Tử Mãng Hạ Giới

Đồ phổ Tử Mãng vũ khí

Tử Mãng Lệnh

Huyền Viên Lệnh

mặt nạ thống chế

7 ngày

Bách Niên Trân Lộ

Vạn Niên Trân Lộ

Thiên Niên Trân Lộ

Thần Hành Phù

5.000.000 điểm kinh nghiệm

-

8.000.000 điểm tay nghề

10.000.000 điểm kinh nghiệm

15.000.000 điểm kinh nghiệm tay nghề

20.000.000 điểm tay nghề

30.000.000 điểm kinh nghiệm tay nghề

50.000.000 điểm tay nghề

5 x chiếc chìa khóa Như Ý

hỗn Nguyên Linh Lộ

Ngọc tiệm

Cẩm nang biến đổi trời đất

Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)

Hoàng Kim Ấn cấp cho 1 (Cường/Nhược Hóa)

7 ngày

Hoàng Kim Ấn cung cấp 2 (Cường/Nhược Hóa)

Hoàng Kim Ấn cung cấp 3 (Cường/Nhược Hóa)

Hoàng Kim Ấn cấp 4 (Cường/Nhược Hóa)

Hoàng Kim Ấn cung cấp 5 (Cường/Nhược Hóa)


Lưu ý


tổng cộng điểm kinh nghiệm tay nghề tối đa một ngày nhận được từ những việc mở Tống Kim túng thiếu Bảo là 50.000.000 điểm gớm nghiệm/1 ngày.