" aria-expanded="false" style="overflow-wrap: break-word;">

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, con MỚI NHẤT


*

Hình minh họa mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Mẫu tờ khai đk nhận cha, mẹ, con:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(1):....................................................

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con

Họ, chữ đệm, tên tình nhân cầu:..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Dân tộc: .......................................................Quốc tịch:.......................................

Nơi cư trú(2):......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):.............................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công dấn người có tên dưới đây:........................................

Họ, chữ đệm, tên:................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú(2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................

Xem thêm: Tuyển Tập Các Công Thức Tính Diện Tích Đa Giác, Có Ví Dụ Chi Tiết

Là ........................của người mang tên dưới đây:.....................................................

Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú(2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................

Tôi cam đoan việc thừa nhận nói bên trên là đúng sự thật, trường đoản cú nguyện, không tồn tại tranh chấp và chịu trách nhiệm trước quy định về cam kết của mình.

Kính đề xuất Quý ban ngành đăng ký.

Làm tại...........................ngày ............tháng............năm............

Người yêu thương cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..............................

Ý con kiến của người hiện nay đang là bà bầu hoặc cha(5)

Ý con kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

Tài liệu gửi tất nhiên Tờ khai:

...................................................................................................................................................................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên ban ngành đăng ký;

(2) Ghi theo add đăng ký kết thường trú; nếu không tồn tại nơi đk thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký kết tạm trú; ngôi trường hợp không có nơi đăng ký thường trú với nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo chỗ đang sinh sống.

(4) Chỉ cần thiết trong ngôi trường hợp tín đồ khai không đôi khi là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ quan trọng trong trường hợp phụ thân hoặc chị em nhận nhỏ chưa thành niên hoặc người đã thành niên tuy vậy mất năng lực hành vi dân sự, ghi chủ ý của tín đồ là phụ thân nếu người mẹ là tình nhân cầu, ý kiến người chị em nếu phụ vương là tình nhân cầu (trừ trường hòa hợp người này đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường vừa lòng người được nhận là trẻ nhỏ từ đầy đủ 9 tuổi trở lên.