*

Bạn đang xem: Tên bảo ngọc có ý nghĩa gì

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) đần độn xuẩn, đần độn. ◎Như: đắm đuối ngai 癡呆 dở hơi dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai vàng trệ 呆滯 trì độn, ngai bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai rồng lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết chi sống ở vào nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai rồng bổn 2. <呆板> ngai bản
呆 tất cả 7 nét, bộ khẩu: mẫu miệng(30)宝 gồm 8 nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)保 gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)鸨 gồm 9 nét, bộ điểu: con chim(196)堡 tất cả 12 nét, bộ thổ: đất(32)葆 bao gồm 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)褓 bao gồm 15 nét, bộ y: áo(145)鴇 tất cả 15 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)緥 gồm 15 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)寳 tất cả 19 nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)寶 có đôi mươi nét, cỗ miên: căn hộ mái che(40)煲 bao gồm 130 nét, cỗ hỏa: lửa(86)

Xem thêm: 20 Tựa Phim Làm Tình Hay Nhất Năm 2012, 10 Phim Việt Chiếu Rạp Đáng Chú Ý Nhất Năm 2012

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi khiếp 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng mang lại ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> bỏ ra lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị hạt hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 bao gồm 5 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 tất cả 10 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 bao gồm 13 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)