Để bao gồm thể diễn đạt trạng thái thiết lập trong tiếng Anh, ta hoàn toàn có thể sử dụng tính tự sở hữu, đại từ cài đặt hoặc mua cách. Hãy cùng khanhhoatrip.com tìm hiểu xem tất cả điều gì khác biệt giữa những cách miêu tả này và lúc nào thì sử dụng chúng nhé