Biết được hầu hết tên thuốc cơ bạn dạng là một trong những kỹ năng chưa lúc nào là thiếu so với mọi bạn trong cuộc sống đời thường hàng ngày, vì vậy cách học thương hiệu thuốc dễ dàng nhớ được tìm kiếm những trên google hiện nay nay. Trong bài viết này, khanhhoatrip.com sẽ viết bài xích chia sẻ bí quyết để có thể học với ghi nhớ cấp tốc tên thuốc dễ nhớ


1. Phương pháp viết và gọi nguyên âm – phụ âm bằng Tiếng Việt2. Cách lưu tâm tên thuốc nhanh chóng, dễ dàng

1. Hình thức viết và phát âm nguyên âm – phụ âm bằng Tiếng Việt

Tất cả các tên thuốc Tây phần đa được viết bởi tiếng Latin, do đó trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân tích về nguyên tắc viết và đọc những nguyên âm – phụ âm trước.

Bạn đang xem: Phương pháp học tên thuốc

Bảng chữ cái Latin gồm có 24 chữ dòng như sau:

*
*

Bảng vần âm Latin

Bảng chữ thứ này được phân thành 2 một số loại gồm 6 nguyên âm a, e, i, o, u, y và 18 phụ âm b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z. ngoài ra còn có thêm 2 chữ nữa: phân phối nguyên âm j và phụ âm đôi w.

Cách đọc và viết các nguyên âm , bán nguyên âm

Các chữ cái: a, i, u phát âm giống giờ đồng hồ Việt. VD: Kalium gọi là ka-li-um, Acidum gọi là a-xi-dum,…Chữ e đọc thành chữ ê trong tiếng Việt. VD: Dividere gọi là đi-vi-đê-rê, Bene gọi là bê-nê,…Chữ o hiểu giống chữ ô tại tiếng Việt. VD: Cito hiểu là xi-tô, Bibo hiểu là bi-bô,…Chữ y phát âm như chữ uy tại tiếng Việt. VD: Amylum phát âm là a-muy-lum, Pyramidonum gọi là puy-ra-mi-đô-num,…Chữ j được như chữ i tại tiếng Việt: injection hiểu là in-i-ếch-xi-o, Jucundus hiểu là i-u-cun-đu-xờ,…

Bí quyết đọc , viết các phụ âm

Các phụ âm đọc giống tại tiếng Việt: b, h, k, l, m, n, p, v. VD: Bibo hiểu là bi-bô, Bonus đọc là bô-nu-xơ, hora hiểu là hô-ra,…Chữ c trước những chữ a, o, u phát âm như chữ k và trước những chữ e, i, y, ae, oe đọc như chữ x tại tiếng Việt. VD: calor hiểu là ca-lô-rờ, cutis hiểu là cu-ti-xờ,…Chữ d hiểu giống chữ đ trong tiếng Việt. VD: da đọc là đa, Dêcm, phát âm là đê-xêm,…Chữ f hiểu như chữ ph trong tiếng Việt. VD: folium phát âm là phô-li-um, Flos hiểu là phờ-lô-xờ,…Chữ g đọc như gh trong tiếng Việt. VD: Ghutta gọi là ghút – ta, Gelatinum phát âm là ghê-la-ti-num,…Chữ q luôn đi kèm theo với chữ u , đọc như chữ qu tại tiếng Việt. VD: Aqua gọi là a-qua, Quantum satis gọi là quan-tum xa-ti-xờ,…Chữ r hiểu như chữ r trong tiếng Việt , phải rung lưỡi. VD: Rutinum hiểu là ru-ti-num), Recipe gọi là rê-xi-pê,…Chữ s đọc như chữ x tại tiếng Việt, ngoại trừ trường hợp nó đứng giữa 2. nguyên âm hoặc đứng giữa một nguyên âm , chữ m tuyệt n thì hiểu như chữ d trong tiếng Việt . VD: Serum phát âm là xê-rum, Rosa đọc là rô-da,…Chữ t vẫn phát âm giống chữ t trong tiếng Việt, trừ khi nó đứng trước chữ i và kèm theo một nguyên âm nữa thì hiểu như chữ x. nếu như chữ t, i , nguyên âm sót lại có 1 tại 3 chữ s, t, x thì vẫn phát âm là t. VD: Stibium đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio hiểu là pô-xi-ô,…Chữ x đầu từ hiểu như chữ x tại tiếng Việt, xếp sau nguyên âm gọi như kd. VD: Xylenum gọi là xuy-lê-num, xylenRadix gọi là ra-đich-xờ,…Chữ z hiểu như chữ d tại tiếng Việt. VD: Zingiberaceae gọi là din-ghi-bê-ra-xê-e, Ozone đọc là o-dô-nê,…

Trên đây là những nội dung Dược sĩ Nguyễn to gan lớn mật Hùng – Trường cao đẳng Dược TPHCM share về quy tắc đọc , viết những nguyên âm, phụ âm căn bản tại tiếng Latin. ở kề bên đó, còn có nhiều nguyên âm, phụ âm quan trọng có bí quyết đọc, viết riêng biệt như sau:

Nguyên âm kép, nguyên âm ghép

Nguyên âm kép gồm 2 nguyên âm đứng cạnh nhau và đọc thành một nguyên âm:

Ae gọi giống chữ e tại tiếng Việt. VD: Aequalis phát âm là e-qu-a-li-xờ, Aether gọi là e-thê-rờ),…Oe phát âm như chữ ơ trong tiếng Việt .VD: Foetidus đọc là phơ-ti-đu-xờ, Oedema phát âm là ơ-đê-ma,….Au đọc như chữ au tại tiếng Việt. VD: Aurum phát âm là au-rum, Lauraceae gọi là lau-ra-xê-e,…Eu hiểu như chữ êu tại tiếng Việt. VD: Neuter hiểu là nê-u-tê-rờ, Seu hiểu là sê-u,…Các nguyên âm kép ae, oe nào mà có hai vệt chấm trên chữ e (ê) thì cần đọc tách riêng từng nguyên âm ra.VD: Aer đọc là a-ê-rờ, Aloe phát âm là a-lô-ê,…

Nguyên âm ghép

Đây là 2 nguyên âm đứng ngay tức thì nhau gọi thành 2 âm cùng với nguyên âm đầu hiểu ngắn, nguyên âm sau hiểu dài. VD: Opium đọc là ô-pi-um, Unguentum gọi là un-gu-ên-tum,…

Phụ âm kép

Đây chủ yếu là 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm sau là h, gọi như phụ âm tương tự.

Xem thêm: Cách Đo Khoảng Cách Đường Đi Ểm, Đo Khoảng Cách Giữa Các Điểm

VD:

Ch hiểu như kh tại tiếng Việt: Ochrea phát âm là ô-khờ-rê-a, Cholera hiểu là khô-lê-ra,…Ph đọc như ph tại tiếng Việt: Camphora gọi là cam-phô-ra, Phiala gọi là phi-a-la,…Rh đọc như phụ âm r tại tiếng Việt : Rheum đọc là rê-um, Rhizoma phát âm là ri-dô-ma,…Th đọc như phụ âm th trong tiếng Việt: Anthera gọi là an-thê-ra, Aetheroleum đọc là e-thê-rô-lê-um,…

Phụ âm ghép

Phụ âm ghép bao gồm 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm đầu phát âm nhẹ, lướt nhanh thanh lịch phụ âm sau. VD: Bromum phát âm là bờ-rô-mum, Natrium gọi là na-tờ-ri-um, Drupa phát âm là đờ-ru-pa,…

Phụ âm đôi

Phụ âm đôi gồm có 2 phụ âm tương đương nhau đi liền nhau, gọi một phụ âm cho âm máu trước, một phụ âm cho âm tiết sau. VD: Gramma gọi là gờ-ram-ma, Gutta đọc là ghut-ta, Ferrum hiểu là phêr-rum,…

Hơn nữa, chữ W không có tại bảng vần âm Latin, phát âm là v khi đứng trước nguyên âm hoặc từ có mối cung cấp gốc tiếng Đức, gọi à u lúc đứng trước phụ âm hoặc nếu như biết rõ xuất xứ tiếng Anh. VD: Fowler gọi là phô-u-lê-rờ, FowlerRawolfia phát âm là rau-vô-lơ-phi-a,…

2. Cách lưu tâm tên thuốc nhanh chóng, dễ dàng

Việc học và ghi nhớ tên thuốc là cực kì quan liêu trọng đối với những người có tác dụng nghề y. Vì bao gồm nhớ được thương hiệu thuốc mới có khả năng tư vấn, kê đơn cho người mắc bệnh được. Phía trên chúng ta đã theo thông tin được biết về bí quyết đọc, cách viết thương hiệu thuốc bằng tiếng Việt rồi. Bây giờ hãy thuộc nhau tìm hiểu tiếp về bí quyết lưu tâm tên thuốc sao cho kết quả nhé!

*

Các bí quyết lưu tâm nhanh những tên các loại thuốc Tây Y

Dùng công nghệ hỗ trợ

Hiện nay, mạng internet đang phát triển như vũ bão vì vậy việc dựa vào công nghệ giúp đỡ chắc chắn là một trong các bí quyết khôn ngoan nhất. Chúng ta có khả năng nạp tất cả nội dung về thương hiệu thuôc và những đặc điểm, sệt tính, cách sử dụng , tra cứu chúng trên điện thoại hoặc thứ tính. Câu hỏi làm này hỗ trợ bạn có khả năng tiết kiệm được thời gian, công trạng , cũng thuận lợi cho việc lưu tâm tên thuốc được cấp tốc hơn.

Đi làm thêm trong các hiệu thuốc

Bí quyết này không chỉ giúp học viên y dược lưu tâm nhanh được các tên thuốc thực tiễn của từng bệnh nhân ngoài ra trau dồi được nhiều khả năng khác như: kĩ năng tư vấn, kỹ năng sale, vận dụng được kiến thức học tập ra thực tế,…

Cần cù hơn người đối diện

Có nhiều bạn có câu hỏi thắc mắc rằng tại sao mình không thể ghi nhớ tên thuốc nhanh như các các bạn khác, từng người sinh ra đều có những tố chất khác nhau, không một ai giống ai. Còn việc bạn ko nhớ thương hiệu thuốc nhanh bằng người đối diện thì các bạn hãy học tập và thao tác nhiều rộng để bằng họ. Có câu “cần cù bù thông minh” chỉ việc học những thì vững chắc chắn bạn sẽ nắm chắc , thuộc hết các thương hiệu thuốc mà lại bạn ý muốn muốn.

Trên đó là những cách đọc và viết thương hiệu thuốc Latin bằng tiếng Việt và phương pháp ghi lưu giữ tên dung dịch nhanh giành riêng cho mọi bạn nói phổ biến và những nhiều người đang học và làm cho nghề y dược nói riêng. Muốn rằng bài viết này sẽ giúp đỡ ích chúng ta thành công trong việc học cùng ghi nhớ nhanh tên thuốc dễ nhớ.