Tác giả: Thị Dữu Tử Áp NhaSố chương: 45Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, tinh tế, xuyên thư, sinh tử, ngọt ngào, cưng chiều, HE.Nhân thiết bị chính: Bạch Cô Cô (thụ), Tần Sóc (công).