khanhhoatrip.com – Kho nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc nonstop, nhạc remix, nhạc bốc, nhạc bay, nhạc Mp3 hay unique cao, giúp đỡ bạn nghe nhạc mới nhất, tải nhạc về đồ vật tính, năng lượng điện thoại, thẻ nhớ nhanh nhất.


Bạn đang xem: Nhạc Sàn 2022

Nonstop Tu00ecnh Yu00eau Siu00eau Khu1ee7ng Long x Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix tốt Nhu1ea5t Hiu1ec7n ni 2021 - khanhhoatrip.com
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippyshare.com/music/oDbMz5TT/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4804-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"64.964","track_id":"4806","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4804.jpg","free":false,"artists":"khanhhoatrip.com"},"title":"Nonstop u0110u00e1nh Mu1ea5t Em x Em u1ed4n Chu1ee9 u2013 LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix tuyệt Nhu1ea5t Hiu1ec7n nay 2021 - khanhhoatrip.com
","type":"mp3","mp3":"https://www21.zippyshare.com/music/RYrUAXF8/0/4804.mp3","history":"","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4814-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"42.140","track_id":"4814","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4814.jpg","free":false,"artists":"khanhhoatrip.com","title":"Nonstop Chu1ea1nh Lu00f2ng Thu01b0u01a1ng Cu00f4 x Tim Anh Thu1eaft Lu1ea1i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix xuất xắc Nhu1ea5t Hiu1ec7n nay 2021 - khanhhoatrip.com
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippyshare.com/music/F6aQdJHi/0/4802.mp3","history":"","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4802-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"10.850","track_id":"4802","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4802.jpg","free":false,"artists":"khanhhoatrip.com","title":"Nonstop u0110i Hu1ecdc Thu00eam x Yu00eau Ru1ed3i Cu01b0u1edbi Thu00f4i - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix giỏi Nhu1ea5t Hiu1ec7n ni 2021 - khanhhoatrip.com
","type":"mp3","mp3":"https://www7.zippyshare.com/music/cMZv3sZ8/0/4800.mp3","history":"","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4800-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"7.809","track_id":"4800","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/4800.jpg","free":false,"artists":"khanhhoatrip.com","type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse - Buu1ed3n Lu00e0m đưa ra Em u01a0i x Hoa Nu1edf Khu00f4ng Mu00e0u - Liu00ean Khu00fac Nhu1ea1c Tru1ebb Remix 2020 tốt Nhu1ea5t - Nhu1ea1c Remix VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1u3Af6dkrBJ2FlcXeBz9Whhh3V2EyxZEW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - u0110i Hu1ecdc Thu00eam (DJ Tom2K Remix) - bé Thu00edch Vu1ec1 Nhu00e0 Lu00fac 5H... Mu1eb9 u01a0i u0110u00e1ng Lu1ebd bé u0110u01b0u1ee3c u0110i Chu01a1i - DJ Tom2K

Xem thêm: Trang Chủ Xiaomi Trung Quốc, Chính Hãng Các Chiêu Trò Bán Hàng Giả

","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ufp5Lo5yMpdYoKOIx8-xyc9Aif1mRMYW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Tom2K","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Tom2K","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop bay Phu00f2ng 2020 - Cu00f3 Phu1ea3i Anh u0110ang Tru00eau u0110u00f9a Em u0110u00fang Khu00f4ng Remix - DJ Rin Muzik - DJ Rin Muzik
","cover":"","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1n6oKzUOsdCOEncDJp7KnYo9io4A66qqg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Rin Muzik","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Rin Muzik","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - không nên Lu1ea7m Cu1ee7a Anh ft Tru1ea7n Du1ea7n bay Lak 4.0 - DJ Zinz Remix - DJ Zinz
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/12ckT_Pszg3NuHA_df_GOUVKoV24FQAj_?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Zinz","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Zinz","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - Nhu1ea1c Giu1eadt Lu00ean Lu00e0 Phiu00eau SML - Nhu1ea1c cất cánh Phu00f2ng - Hu1ed9i u0110u1ed3ng Phu00ea - Nhu1ea1c Remix VN
","cover":"890","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/109a4gnyrz4BoncTDnZvJe4KY0-Vrpb4s?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Viu1ec7t phối 2020 - Su00f3ng Giu00f3 Fix Hu01b0u01a1ng Ly - Tu1eebng Yu00eau Fix Phan Duy Anh - DJ Noodle mix (Vol 42) - DJ Noodle
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1TiTLRQ-AWXVoyE2E_98dTvbMsZjgIMS5?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Noodle","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Noodle","free":false,"plays":"0","track_id":122,"type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse 2020 - Cu1ee9 Ngu1ee1 Lu00e0 Anh x không đúng Lu1ea7m Cu1ee7a Anh x Nu1eafm - LK Nhu1ea1c Tru1ebb Remix 2020 Mu1edbi Nhu1ea5t Hiu1ec7n nay - Nhu1ea1c Remix VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1JlFLrpI6IbYhIrAfGXPoeut_CHhvXpcg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nhu1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"Tu1ea3i vu1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media.jpg","poster":"https://khanhhoatrip.com/wp-content/uploads/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nhu1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122>,"player_cover":true,"class":"vc","player":""}">
*

Nhạc Remix là 1 trong những phiên phiên bản nhạc không giống của một ca khúc thu âm, được tạo ra từ phiên phiên bản bài hát gốc. Những bài hát được remix (phối lại) có thể vì nhiều nguyên nhân khác biệt nhưng nhiều phần là để chúng có thời cơ được xuất hiện thêm tại nhiều nơi như bar, club, những sân khấu lớn, các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới… Nhạc DJ hay người nghe tại việt nam vẫn thường hotline là nhạc sàn hay nhạc cất cánh phòng là tên gọi Việt hóa của thể loại nhạc Eurodance (nhạc dance châu Âu). Đây là một trong những dạng nhạc dance điện tử (EDM) bắt đầu từ cuối trong thời điểm 1980 sống châu Âu khiến cho tất cả những người nghe có cảm giác trôi ke, banh nóc cực mạnh thậm chí mất xác. Nhạc DJ phối kết hợp nhiều yếu hèn tố của các thể một số loại nhạc techno, Hi-NRG (nhạc sinh lực mạnh), nhạc house và nhạc disco châu Âu. Trong đó Vinahouse – dòng nhạc house do người việt nam sáng tạo, rất được yêu thích nhất ở nước ta là một nhánh của dòng nhạc sàn cố kỉnh giới.