*

Bạn đang xem: Nếu lúc trước nói lên câu giã từ

Đã đến lúc thể hiện câu giã từ con đường tình yêu nhì lối đi, để rồi anh coi như hai họ chưa lúc nào quen. Nếu lúc đầu tiếng yêu ko nói được mộng mơ cơ không giữ lại lâu Thì ngày nay đi chung tuyến phố quen sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm nhức lòng nhau Tình vẫn vỡ tim em như vẫn vỡ tan mình em thôi xin mang thương đau, cầu muốn sao anh mau quên đi quá khứ xưa ... Lời yêu đó lúc đầu đã có dối gian nhiều. Tình đã mất cả mấy tiếc nuối nuối tương tự như không, tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau... Hai tín đồ xa lạ. Tình thân đó lúc đầu đã bao gồm dối gian những Từng tối xuống nước đôi mắt ướt đẵm lưu giữ anh nhiều Đừng dối gian nhau bỏ thêm bao xót xa hỡi ơi! người ơi....

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thang Điểm Ielts Listening Mới Nhất Mà Ít Ai Biết, Thang Điểm Ielts Và Cách Tính Điểm Ielts

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.