(Chinhphu.vn) - bộ Công an đã ban hành Thông bốn số 06/2021/TT-BCA lao lý về mẫu mã thẻ Căn cước công dân.


*
Mặt sau của thẻ -Ảnh Internets

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ Căn cước công dân cùng trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương vào việc sản xuất, cấp cùng quản lý mẫu thẻ Căn cước công dân. Đối tượng áp dụng, bao gồm: Công dân Việt nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm cho thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; Công an các đơn vị, địa phương; những cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến việc sản xuất, cấp với quản lý thẻ Căn cước công dân.

Bạn đang xem: Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip

Về hình dáng, kích thước với chất liệu thẻ Căn cước công dân, Thông tư quy định thẻ Căn cước công dân gồm hình chữ nhật chiều rộng 53,98 milimet ± 0,12 mm, chiều lâu năm 85,6 milimet ± 0,12 mm, độ dày 0,76 milimet ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm. Thẻ Căn cước công dân được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Nội dung thẻ Căn cước công dân quy định mặt trước thẻ gồm các thông tin sau:

- mặt trái, từ bên trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ Căn cước công dân cỡ 20 x 30 mm; có mức giá trị đến/Date of expiry;

- mặt phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; mẫu chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence;

Mặt sau thẻ Căn cước công dân gồm các thông tin sau:

- mặt trái, từ bên trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ cùng tên của người bao gồm thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan lại cấp thẻ; chíp điện tử.

- mặt phải, từ bên trên xuống: gồm 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ.

- chiếc MRZ.

Xem thêm: Google Sửa Lỗi Sai Trong Câu Tiếng Anh Tốt Nhất, Google Sửa Lỗi Sai Trong Câu Tiếng Anh

Cùng với đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ Căn cước công dân và lưu trữ tin tức cơ bản của công dân. Ngôn ngữ không giống trên thẻ Căn cước công dân là Tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt nam giới sử dụng thẻ nắm cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước cam kết kết được sử dụng thẻ nỗ lực cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Ngoài ra, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân gồm yêu cầu thì được đổi lịch sự thẻ Căn cước công dân theo quy định. Các loại giấy tờ có giá trị pháp luật đã phát hành bao gồm sử dụng thông tin từ thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.