Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn được quan lại tâm. Thế nhưng hợp đồng giao thương đất viết tay tất cả hiệu lực lúc nào? Và gồm những quy định làm sao về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng Nhà Đất Mino tra cứu hiểu thông qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn bao gồm thể tuân thủ chính xác về cách thức của đơn vị nước.

Bạn đang xem: Mẫu giấy tờ mua bán đất viết tay


Mục lục bài viết


Giấy giao thương đất viết tay là gì?

Giấy giao thương đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Chính vì thế cơ mà người dân đề xuất nắm rõ những quy định cần thiết, để né được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng mua bán đất được thiết lập giữa mặt bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng mặt mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả phía 2 bên sẽ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay vị 02 vì sao sau:

*

*

Mẫu giấy giao thương mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG cài BÁN NHÀ ĐẤT

Số: 8888/2020/HĐMB

…………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy tất cả đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả nhị ông bà cùng thường trú tại:

II. BÊN mua (Sau đây gọi tắt là bên B)

Họ cùng tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà cùng thường trú tại:

Bằng hợp đồng này, 2 bên thỏa thuận việc giao thương mua bán căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là căn nhà số: ……........... đường................................ Phường/xã……………….. Quận/huyện......................thành phố/tỉnh.................................., bao gồm thực trạng như sau :

a. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Các thực trạng khác:

2. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu bên ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày..... Tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp

Điều 2. Giá với phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn bên nêu bên trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Mặt mua thanh toán một lần đến bên buôn bán bằng đồng việt nam.

3. Bên mua giao cùng Bên bán nhận đủ số tiền giao thương căn công ty nêu trên. Việc giao với nhận số tiền nêu bên trên do 2 bên tự thực hiện với chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận bên và những giấy tờ về nhà

1. Bên chào bán giao và bên mua nhận ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào trong ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên cung cấp có trách nhiệm bảo quản nơi ở đó.

2. Bên bán giao và mặt mua nhận bản thiết yếu “Giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty ở cùng quyền sử dụng đất ở” vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế với lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc giao thương mua bán ngôi công ty gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ chi phí trước bạ và lệ giá thành công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng cam kết quyền sở hữu nhà

1. Mặt mua gồm trách nhiệm có tác dụng thủ tục đăng ký kết trước bạ sang trọng tên đối với căn nhà nêu trên tại.

Xem thêm: Cốc Cốc Tự Mở Tab Mới - Sửa Lỗi Cốc Cốc Mở Quá Nhiều Tab Khi Khởi Động

Bên chào bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho mặt mua dứt thủ tục đăng cam kết trước bạ sang tên tại.

2. Quyền sở hữu khu nhà ở nêu trên được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm bên mua thực hiện xong xuôi việc đăng ký trước bạ thanh lịch tên tại

Điều 6. Trách nhiệm vày vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; vào trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng giải pháp hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra tand có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Những thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng cam kết quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.

Điều 8. Cam kết của những bên

Bên cung cấp và bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên phân phối cam kết :

a. Nơi ở nêu trên :

- Thuộc quyền sở hữu của mặt bán;

- ko bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

- không bị thế chấp, bảo lãnh, download bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- không bị cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền coi xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không hề bất kỳ giấy tờ làm sao về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cùng quyền sử dụng đất ở (5) nêu bên trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thỏa thuận với mặt mua đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã xem xét kỷ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng nơi ở nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý cài và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng với đầy đủ những thỏa thuận với Bên buôn bán đã ghi trong hợp đồng này;

c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, mặt mua cam kết chấp hành theo những quy định của nhà nước.

3. 2 bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật cùng tự chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản thiết yếu “Giấy chứng nhận quyền sở hữu đơn vị ở và quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… với vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, cài đặt bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm cho vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch không giống với bất kỳ hình thức nào mang đến đến khi kết thúc thủ tục đăng cam kết quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng cùng đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu mặt nào vi phạm cơ mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho vị trí kia hoặc mang lại người thứ ba (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Phía 2 bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa cùng hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khoản thời gian đã được nghe lời giải ham mê của người tất cả thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Phía hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản với 01 bản lưu tại.

BÊN BÁN BÊN MUA

*

*

Lời kết

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu giấy giao thương đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài xích viết của bên Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một lượt thích và một share, cùng cũng đừng quên theo dõi và quan sát những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật nhà đất Việt phái mạnh nhé.