- Avatar 193 hack Full rồng cực nóng không mod tự động hóa vì team vẫn cấm mod các thứ tự động Tải Về sản phẩm công nghệ - Đây là phiên bản x2 giành riêng cho những mình thích cày xu,để tiện chuyển tiền giữa 2 nick với nhau. Cài đặt Về sản phẩm - Avatar 193 mod max speed,mod farm thu nhỏ,mod ẩn rất hay Tải Về vật dụng - Avatar 193 Mod maps ,khu cưới rộng x2.Nông trại mod phầm mềm nhất bao gồm thể,cửa sản phẩm trong farm lục địa nhau,Mod max speed,Mod thêm một trong những hình ảnh xe tank,trực thăng,Mod chụp hình ảnh màn hình ấn phím hotline để chụp,ảnh được chụp lưu giữ ở trong thẻ nhớ. Cài đặt Về sản phẩm
*

Kho game avatar
*
- sau đây tổng hợp hồ hết phiên bạn dạng từ trước tới thời điểm này có hầu như phiên phiên bản chụp hình bạn nhấn phím gọi để chụp,còn gần như phiên phiên bản x2 các bạn nhấn phím * để thay đổi giữa 2 nick.
+Avatar (Online) 1.8.6 hack x2+Avatar (Online) 1.8.6 gian lận chụp ảnh màn hình+Avatar (Online) 1.8.6+Avatar (Online) 1.8.5+Avatar (Online) 1.8.4+Avatar (Online) 1.8.3+Avatar (Online) 1.8.2+Avatar (Online) 1.8.0 mod chụp ảnh màn hình+Avatar (Online) 1.8.0+Avatar (Online) HD 1.7.9 (dành đến điện thoại màn hình rộng, cảm ứng)+Avatar (Online) 1.7.9 +Avatar 1.7.8 hack x2 và chụp ảnh màn hình+Avatar 1.7.8 gian lận chụp ảnh màn hình+Mạng xã hội Teamobi (Avatar) 1.7.8+Mạng xã hội Teamobi (Avatar) 1.7.7+Mạng xã hội Teamobi 1.7.5 (mod chụp ảnh màn hình)+Mạng xã hội Teamobi 1.7.5+Mạng xã hội Teamobi 1.7.4+Mạng xã hội Teamobi 1.7.3+Mạng xã hội Teamobi 1.7.3 mod chụp ảnh màn hình+Mạng xã hội Teamobi 1.7.2+Mạng xã hội Teamobi 1.7.2 thủ thuật chụp ảnh màn hình+Mạng xã hội Teamobi 1.7.1+Mạng xã hội Teamobi 1.7.0+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.4 x2 Hướng dẫn: lúc thi đấu game, nhấn giữ phím gọi để chụp ảnh+Avatar Plus - Mạng xã hội teamobi (Online) 1.6.4 : thêm chức năng chụp ảnh màn hình: Nhấn giữ phím gọi để chụp+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.4+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.3 x2 Hướng dẫn:Khi đùa game, nhấn giữ phím gọi để chụp ảnh +Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.3 Thêm chức năng chụp ảnh màn hình: Hướng dẫn:Khi nghịch game, nhấn giữ phím gọi để chụp ảnh+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.3+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 162 x2 Thêm chức năng chụp ảnh màn hình = Hướng dẫn: Nhấn giữ phím gọi để chụp +Avatar - Mạng xã hội Teamobi 1.6.2 chụp ảnh màn hình Hướng dẫn: nhấn giữ phím gọi để chụp+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.2+Avatar Plus - Mạng xã hội Teamobi (Online) 1.6.1+Avatar Plus (Online) 1.6.0 - Mạng xã hội Teamobi+Avatar Plus (Online) 1.5.6+Avatar Plus (Online) 1.5.5+Avatar Plus (Online) 1.5.4 - Phiên bản 495kb+Avatar Plus (Online) 1.5.4+Avatar Plus (Online) 1.5.3+Avatar Plus (Online) 1.5.2 x2+Avatar Plus (Online) 1.5.2+Avatar Plus (Online) 1.5.0 x2+Avatar Plus (Online) 1.5.0+Avatar Plus (Online) 1.4.9 x2+Avatar Plus (Online) 1.4.9+Avatar Plus (Online) 1.4.8 x2+Avatar Plus (Online) 1.4.8+Avatar Plus (Online) 1.4.7 x2+Avatar Plus (Online) 1.4.7a+Avatar Plus (Online) 1.4.7 (thêm chức năng chụp hình)Hướng dẫn:Nhấn và giữ phím # để cài đặt thư mục lưu giữ trữ, nhấn và giữ phím 1 để chụp.+Avatar Plus (Online) 1.4.6 x2 +Avatar (Online) 1.0 +Avatar (Online) 1.2+X2 Avatar(Online) 1.2+Avatar Plus (Online) 1.3.0+Avatar Plus (Online) 1.3.1