quay trở về Huế thương bài thơ khắc trong mẫu nón... Em ráng trên tay ra đứng bờ sông. Sông hương thơm nước tan thuyền trôi lững lờ, Em trao nón ngóng và em hẹn hò. Tôi lưu giữ khúc ca (a ........a) Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, nam ai Nam bởi mà sao yêu mến thế, Lắng trong vui bi quan mộng mơ em hát. Trở lại Huế yêu thương lần theo đậc ân câu hát... Tìm thiếu nữ áo tím mộng mơ. Sông mùi hương tấp nập search răng được chừ, không nguôi đáng nhớ vòng tay học trò Tôi nhớ mang lại em (a ......a) Tôi nhớ mang lại em chiều hè vương nắng nóng Rơi rơi sảnh trường Phượng hồng mơ ước Dáng em trở về hoà tung trong Huế. Nghe vồ cập (ư) Huế...ơi! quay trở lại Huế thương bài thơ khắc trong mẫu nón. Tôi thả xuống giòng sông hương thơm tìm em ... Giữa Huế mộng Huế mơ …

Bạn đang xem: Lời bài hát huế thương


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tạo Độ Dày Cho Nét Vẽ Trong Cad Dễ Dàng, Cách Thay Đổi Độ Dày Nét Vẽ Trong Autocad


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.