‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

'Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don't' -Timothy Hunt-

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ trong MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’

‘Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS and MERS in 2002 và 2012, respectively’.

Bạn đang xem: Lần lượt là tiếng anh

RESPECTIVELY và CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH

Theo một trường đoản cú điển trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) có nghĩa là ‘Riêng từng người, riêng từng cái; tương xứng (với vị trí, đồ vật tự, địa vị)’, cho ví dụ và giải pháp dịch sau:

- A and B won their first và second prizes respectively.

A cùng B được nhì phần thưởng đầu, A phần thưởng vật dụng nhất, B phần thưởng thứ hai.

Theo từ điển Anh-Việt của Viện ngôn từ Học (1993. Nxb văn hóa truyền thống Sài Gòn) thì respectively (adv) tức là ‘ bóc biệt ra hoặc lần lượt, theo thứ tự như vẫn nói’, dẫn ví dụ và biện pháp dịch sau:

- German & Italian courses are held in Munich & Rome respectively.

Các lớp tiếng Đức cùng tiếng Ý được tổ chức triển khai ở Munich (cho giờ đồng hồ Đức) với ở Rome (cho giờ Ý).

Nguyễn Vạn Phú, tác giả của cuốn sách ‘Tiếng Anh Lý Thú’ (1999. Nxb tp Hồ Chí Minh) cho một ví dụ trong số đó có trường đoản cú ‘respectively’ cuối câu:

- The European & Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% and 3.7% respectively.

Và theo người sáng tác với tự ‘respectively’ trong câu này tín đồ đọc sẽ hiểu 3,6 % là con số sụt giảm ở thị phần châu Âu với 3,7% là dành cho châu Á-Thái Bình Dương.

Nguyễn Phước Vĩnh cố kỉnh trong bài viết ngắn ‘Lần Lượt Là và Dịch Thuật’ đăng bên trên nguyenphuocvinhco.com nhận định rằng ‘khi phiên dịch sinh sống tiếng Anh, ta chạm chán phải một câu như ‘In April and May, the profits grew 18% and 29%, RESPECTIVELY’ thì ta cũng đề xuất dịch thật gọn như ‘Trong mon 4, lợi nhuận tăng 18% và vào thời điểm tháng 5, roi tăng 29%’ tuyệt ‘Trong tháng tư và tháng 5, lợi tức đầu tư tăng LẦN LƯỢT LÀ 18% và 29%’.

Từ các ví dụ giờ đồng hồ Anh trong những số ấy có trường đoản cú ‘respectively’ và phương pháp dịch trên dẫn chứng rằng những câu trên là một ‘thách thức’ cho những người dịch nói và tín đồ dịch viết.

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE (GT)

Dù từ bỏ ‘respectively’ trong các câu trên được xem là một ‘vấn đề’ của dịch thuật dẫu vậy khi ta gửi vào GT dịch thì kết quả mang đến sự quá bất ngờ làm đến ta thú vị.

- In April và May, the profits grew 18% & 29%, respectively.

Trong tháng tư và mon 5, lợi nhuận tăng theo thứ tự 18% cùng 29%.

- The European & Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

Thị trường châu Âu và châu Á - Thái bình dương chứng kiến lợi nhuận giảm thứu tự 3,6% với 3,7%.

Và dịch theo hướng ngược lại (Việt lịch sự Anh)

LẦN LƯỢT LÀ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE sang TIẾNG ANH

Văn bạn dạng tiếng Việt:

- 3 tác giả giành giải Nhất, Nhì, cha lần lượt là Phạm Văn Quý, Trương Long Nhật, Trương Phương Thảo…

- A với B thứu tự giành giải nhất và giải nhì.

Văn bạn dạng tiếng Anh vị Google Translate dịch:

- Three authors won the first, second và third prizes Pham Van Quy, Truong Long Nhat & Truong Phuong Thao respectively.

- A & B won their first and second prizes respectively.

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ vào MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’ và CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE sang TIẾNG VIỆT

Văn bạn dạng tiếng Anh:

- Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS and MERS in 2002 and 2012, respectively.

Văn phiên bản tiếng Việt vì chưng Google Translate dịch:

- Hai loại coronavirus khác đã gây nhiễm mang lại người, gây ra dịch SARS với MERS lần lượt vào thời điểm năm 2002 cùng 2012.

Xem thêm: Xăm Tên Người Yêu Ở Đâu Đẹp Cho Bạn, Xăm Tên Người Yêu Ở Đâu Đẹp

Thạc loại gián sáng mồng 4 đầu năm mới năm 2020

nguyễn phước vĩnh cố

‘RESPECTIVELY’ (TIẾNG ANH), ‘LẦN LƯỢT (LÀ)’ (TIẾNG VIỆT): NGƯỜI DỊCH VÀ GOOGLE TRANSLATE

'Computers will never replace translators, but translators who use computers will replace translators who don't' -Timothy Hunt-

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ vào MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’

‘Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS và MERS in 2002 và 2012, respectively’.

RESPECTIVELY và CÁCH DỊCH Ở CÁC TỪ ĐIỂN VÀ NGƯỜI DỊCH

Theo một tự điển bên trên mạng (rung.vn) thì respectively (trạng từ) tức là ‘Riêng từng người, riêng từng cái; tương ứng (với vị trí, đồ vật tự, địa vị)’, đến ví dụ và giải pháp dịch sau:

- A và B won their first & second prizes respectively.

A với B được nhì phần thưởng đầu, A phần thưởng sản phẩm công nghệ nhất, B phần thưởng sản phẩm công nghệ hai.

Theo từ bỏ điển Anh-Việt của Viện ngôn ngữ Học (1993. Nxb văn hóa truyền thống Sài Gòn) thì respectively (adv) có nghĩa là ‘ tách biệt ra hoặc lần lượt, theo sản phẩm tự như đã nói’, dẫn lấy một ví dụ và biện pháp dịch sau:

- German & Italian courses are held in Munich & Rome respectively.

Các lớp giờ đồng hồ Đức và tiếng Ý được tổ chức triển khai ở Munich (cho giờ đồng hồ Đức) và ở Rome (cho giờ Ý).

Nguyễn Vạn Phú, người sáng tác của cuốn sách ‘Tiếng Anh Lý Thú’ (1999. Nxb thành phố Hồ Chí Minh) cho một ví dụ trong những số ấy có từ bỏ ‘respectively’ cuối câu:

- The European & Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% and 3.7% respectively.

Và theo tác giả với từ ‘respectively’ vào câu này tín đồ đọc sẽ hiểu 3,6 % là con số sụt bớt ở thị trường châu Âu cùng 3,7% là giành riêng cho châu Á-Thái Bình Dương.

Nguyễn Phước Vĩnh cầm trong bài viết ngắn ‘Lần Lượt Là với Dịch Thuật’ đăng bên trên nguyenphuocvinhco.com nhận định rằng ‘khi phiên dịch sống tiếng Anh, ta gặp mặt phải một câu như ‘In April and May, the profits grew 18% & 29%, RESPECTIVELY’ thì ta cũng yêu cầu dịch thật gọn gàng như ‘Trong mon 4, roi tăng 18% và trong thời điểm tháng 5, lợi nhuận tăng 29%’ xuất xắc ‘Trong tháng tư và tháng 5, roi tăng LẦN LƯỢT LÀ 18% cùng 29%’.

Từ những ví dụ giờ Anh trong các số đó có từ ‘respectively’ và biện pháp dịch trên vật chứng rằng những câu trên là một trong ‘thách thức’ cho người dịch nói và tín đồ dịch viết.

RESPECTIVELY & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE (GT)

Dù từ bỏ ‘respectively’ trong số câu bên trên được xem là một ‘vấn đề’ của dịch thuật dẫu vậy khi ta chuyển vào GT dịch thì công dụng mang đến sự kinh ngạc làm mang đến ta thú vị.

- In April & May, the profits grew 18% and 29%, respectively.

Trong tháng bốn và mon 5, roi tăng thứu tự 18% cùng 29%.

- The European & Asia-pacific market saw sales declines by 3.6% và 3.7% respectively.

Thị trường châu Âu với châu Á - Thái tỉnh bình dương chứng kiến doanh số giảm theo thứ tự 3,6% cùng 3,7%.

Và dịch theo hướng trái lại (Việt sang trọng Anh)

LẦN LƯỢT LÀ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE sang TIẾNG ANH

Văn bản tiếng Việt:

- 3 tác giả giành giải Nhất, Nhì, bố lần lượt là Phạm Văn Quý, Trương Long Nhật, Trương Phương Thảo…

- A cùng B lần lượt giành giải quán quân và giải nhì.

Văn bạn dạng tiếng Anh vì Google Translate dịch:

- Three authors won the first, second and third prizes Pham Van Quy, Truong Long Nhat & Truong Phuong Thao respectively.

- A và B won their first & second prizes respectively.

TỪ NGỮ ‘RESPECTIVELY’ vào MỘT VĂN BẢN NÓI VỀ ‘CÚM VŨ HÁN’ & CÁCH DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE sang trọng TIẾNG VIỆT

Văn bạn dạng tiếng Anh:

- Two other coronaviruses have infected humans, causing outbreaks of SARS & MERS in 2002 và 2012, respectively.

Văn phiên bản tiếng Việt vì Google Translate dịch:

- Hai nhiều loại coronavirus khác làm nên nhiễm cho người, gây ra dịch SARS với MERS lần lượt vào khoảng thời gian 2002 và 2012.