Hướng dẫn dùng kí tự đặc trưng Liên Quân tạo thành tên đẹp với không trùng lặp; chuyển màu tên Liên Quân độc đáo, biện pháp đặt tên Liên Quân lâu năm TẠI ĐÂY!. Một ingame tốt – độc – không đụng hàng chắc chắn là là điều trò chơi thủ nào cũng muốn. Nếu bạn cảm thấy ingame hiện tại đang quá buốn chán nhưng lại chưa có ý tưởng nào nhằm đặt thương hiệu Liên Quân hay, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Contents

2 Kí tự đặc biệt liên quân – cỗ chữ số3 Kí tự đặc trưng Liên Quân tuyệt đẹp – cỗ chữ cái4 lưu ý đặt tên có kí tự đặc biệt quan trọng Liên Quân rất đẹp – độc – lạ5 Cách thay tên có kí tự đặc trưng Liên Quân

FULL cỗ kí tự đặc trưng Liên Quân – hình tượng đẹp

– Kí tự đặc biệt 12 cung hoàng đạo vào Liên Quân: 

☮ ☸ ♈ ♉ ☪ ♌ ♍ ♎ ♏ ♓ ☤ ☥♊ ♋ ☧ ✚♐ ♑ ♒ ✛ ✜ ✝ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☯ ☽ ☾ ✙ ✞ ✟ † ⊹ ‡ ♁ ♆ ❖ ♅ ✠ ✡ ✢ 卍 卐 〷 ☠ ☢ ☣ ☦

– cỗ kí tự đặc biệt quan trọng Liên Quân hình ngôi sao:

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖ ✶ ✵ ✳ ✱✮ ✭ ✯ ✰ ✴ ✺ ☼ ☆ ★ ❊ ✫ ✪ ✩ ✬ ✸ ✷ 

– bộ kí tự quan trọng Liên Quân hình bông hoa: 

☸ ❋ ✽ ✻ ❉ ✾ ✽ ✶ ❉ ❈ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ⊰ ✾⊹ ♧✼ ❁✲ ❃ ❂ ❁ ✠ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ❀

– cỗ kí tự đặc trưng Liên Quân hình trái tim:

❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ?

– bộ kí tự quan trọng đặc biệt Liên Quân hình thập giá:

☠ ✙ ✛ ✝✢ ☩ ✞ ✟ ✙ ✖ ✘ ✟ ✞ ✕ ✠ ✚ ♱✜ 웃 ‡ メ ♰✝ † ☣ ☩ ☨ ☦ 

– Kí tự đặc trưng Liên Quân hình thời tiết:

☂ ϟ ☀ ☁ ☀☃ ☄ ☉ ✹ ☼ ☽ ☽ ♁ ♨ ❄

– bộ kí tự đặc biệt Liên Quân hình mũi tên:

« » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇴ ↻ ↺ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ↤ ↣ ↢ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙ ↘ ↗ ↖ ↨ ↧ ↦ ↥ ← ↑ → ↥↓ ⇵ ↧ ↨ ⇞ ⇟ ↸ ↹ ↮ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↦ ⇤ ⇥↡ ↠ ↟ ↞ ⇱ ⇲↰ ↱ ↲ ↳ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭⇝ ↴ ↵ ↯ ↷ ↺ ↻↶ ↼ ↽ ⇀ ⇁ ⇜ ↾ ↿ ⇂ ⇃ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇄ ⇅ ⇆⇧ ⇪ ⇫ ⇓ ⇍ ⇎ ⇏ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇦ ⇐ ⇑ ⇒ ➜ ➞ ➟ ➥➔ ➙ ➘ ➚ ➛ ➦ ➠ ➡ ➢ ➣➱ ➼ ➻ ➯ ➾ ➽ ➭ ➤ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲ ➬ ➫ ▬ ➨ ➸ ➷ ➧ ⪡ ➪ ➺ ➹ ➩ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁

Kí tự quan trọng liên quân – bộ chữ số

*
Kí tự số Liên Quân (full)

Kí tự đặc biệt Liên Quân mobile đẳng cấp số

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

Các kí tự đặc biệt quan trọng Liên quân theo năm sinh

Sinh năm 1995: ¹⁹⁹⁹ hoặc ⁹ˣSinh năm 2000: ²⁰⁰⁰ hoặc ²ᴷSinh năm 2001: ²⁰⁰¹ hoặc ²ᴷ¹Sinh năm 2002: ²⁰⁰² hoặc ²ᴷ²Sinh năm 2003: ²⁰⁰³ hoặc ²ᴷ³Sinh năm 2004: ²⁰⁰⁴ hoặc ²ᴷ⁴Sinh năm 2005: ²⁰⁰⁵ hoặc ²ᴷ⁵Sinh năm 2006: ²⁰⁰⁶ hoặc ²ᴷ⁶Sinh năm 2007: ²⁰⁰⁷ hoặc ²ᴷ⁷Sinh năm 2008: ²⁰⁰⁸ hoặc ²ᴷ⁸Sinh năm 2009: ²⁰⁰⁹ hoặc ²ᴷ⁹Sinh năm 2010: ²⁰¹⁰ hoặc ²ᴷ¹⁰Sinh năm 2011: ²⁰¹¹ hoặc ²ᴷ¹¹Sinh năm 2012: ²⁰¹² hoặc ²ᴷ¹²Sinh năm 2013: ²⁰¹³ hoặc ²ᴷ¹³Sinh năm 2014: ²⁰¹⁴ hoặc ²ᴷ¹⁴Sinh năm 2015: ²⁰¹⁵ hoặc ²ᴷ¹⁵Sinh năm 2016: ²⁰¹⁶ hoặc ²ᴷ¹⁶Sinh năm 2017: ²⁰¹⁷ hoặc ²ᴷ¹⁷Sinh năm 2018: ²⁰¹⁸ hoặc ²ᴷ¹⁸

Kí tự quan trọng Liên Quân tuyệt đẹp – bộ chữ cái

*

– Kí tự chữ cái Tiếng Nhật:

㋐ ㋑㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋒ ㋘ ㋙ ㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ ㋤ ㋚ ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋥ ㋦ ㋧ ㋨ ㋯ ㋰ ㋱ ㋲ ㋳ ㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮㋴ ㋵ ㋶㋻ ㋼ ㋽ ㋾ ㋷ ㋸ ㋹ ㋺ 

– Kí tự vần âm Tiếng Hàn:

㉠ ㉡ ㉢ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉣ ㉮ ㉯ ㉰ ㉵ ㉶ ㉷ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉸ ㉹㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉺ ㉻ ㉿ ㈂ ㈃ ㈄ ㈀ ㈁ ㈅ ㈆ ㈇ ㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈚ ㈛ ㈜ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙

– Kí tự chữ Thái Lan:

ค ฅ ฆ ง จ ฉด ต ถ ท ภฎ ฏ ฐ ช ซ ก ข ฃ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ม ย ร ฤ ล ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ฦ ว ศ ษ ส ห฿ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ำ ิ ี ึ ื ุ ู ฺ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ๏ ๐ ๑ ๒ ๓ 

Kí tự quan trọng Liên Quân đẹp – chữ giao diện rỗng