Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri gần bằng

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm

*

*

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/ cm^3. trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. bán kính nguyên tử natri gần bằng? mong mọi người giúp đỡ

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri gần bằng bao nhiêu ?

giúp mình với :

V 1 mol Na = (dfrac{23}{0,97})= 23,7113cm(^3) gồm 6,02.10(^{23}) nguyên tử Na

V 1 nguyên tử Na = (dfrac{23,7113.74}{6,02.10^{23}.100})= 2,915.10(^{-23}) cm(^3)

Bán kính nguyên tử Na là :

r = (dfrac{4pi r^3}{3})= 2,915.10(^{-23}) cm(^3)

(Rightarrow) r(^3) = 6,962.10(^{-24}) (Rightarrow) r = 1,909 . 10(^{-8}) cm

Khối lượng riêng của đồng kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng trong tinh thể đồng các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là:

Khối lượng riêng của kim loại canxi là 1 , 55 g / c m 3 . Khối lượng mol của nguyên tử canxi là 40 g/mol. Trong tinh thể canxi, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

Đang xem: Khối lượng riêng của natri

C. 0,168 nm.

D. 0,155nm. 

Khối lượng riêng của Canxi kim loại là 1,55g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích của tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lý thuyết là:

A. 0,155 nm

B. 0,185 nm

C. 0,196 nm

D. 0,168 nm

Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là rỗng. Bán kính nguyên tử canxi theo tính toán là:

A.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Lạ Ơi Karik Mp3, Người Lạ Ơi Remix

 0,185nm

B. 0,196nm

C. 0,168nm

D.

Xem thêm: Bao Công Xử Án Địch Thanh Thiên (1993) Tập 176, Bao Thanh Thiên: Địch Thanh (Vụ Án Địch Thanh)

0,155nm

Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36g/ cm 3 . Trong đó, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, còn lại là các khe rỗng. Bán kính của nguyên tử là 1,44Å. Tính khối lượng riêng của nguyên tử, từ đó suy ra khối lượng mol nguyên tử.

Khối lượng riêng của nguyên tử là:

D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ cm 3 )

Khối lượng của 1 mol nguyên tử :

M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 – 8 3 .26,16. 6,022. 10 23 ≈ 197 (g/mol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *