toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khối lượng riêng của natri sắt kẽm kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Trong tinh thể sắt kẽm kim loại natri, những nguyên tử chiếm 74% thể tích, sót lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri ngay sát bằng

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm


*

*

Khối lượng riêng biệt của natri sắt kẽm kim loại bằng 0,97 g/ cm^3. Vào tinh thể sắt kẽm kim loại natri, những nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, sót lại là những khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri ngay sát bằng? ước ao mọi người giúp đỡ


Khối lượng riêng biệt của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm phần 74% thể tích, còn lại các khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri gần bởi bao nhiêu ?

giúp bản thân với :

V 1 mol na = (dfrac230,97)= 23,7113cm(^3) tất cả 6,02.10(^23) nguyên tử Na

V 1 nguyên tử mãng cầu = (dfrac23,7113.746,02.10^23.100)= 2,915.10(^-23) cm(^3)

Bán kính nguyên tử mãng cầu là :

r = (dfrac4pi r^33)= 2,915.10(^-23) cm(^3)

(Rightarrow) r(^3) = 6,962.10(^-24) (Rightarrow) r = 1,909 . 10(^-8) cm


Khối lượng riêng của đồng sắt kẽm kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng trong tinh thể đồng các nguyên tử là hồ hết hình mong chiếm 74% thể tích tinh thể, phần sót lại là khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là:


Khối lượng riêng rẽ của sắt kẽm kim loại canxi là một , 55 g / c m 3 . Trọng lượng mol của nguyên tử canxi là 40 g/mol. Vào tinh thể canxi, những nguyên tử là đông đảo hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử can xi tính theo lí thuyết là

A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của natri

C. 0,168 nm.

D. 0,155nm. 


Khối lượng riêng biệt của Canxi kim loại là 1,55g/cm3. Trả thiết rằng vào tinh thể canxi những nguyên tử là đông đảo hình mong chiếm 74% thể tích của tinh thể, phần còn sót lại là các khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử can xi tính theo lý thuyết là:

A. 0,155 nm

B. 0,185 nm

C. 0,196 nm

D. 0,168 nm


Khối lượng riêng rẽ của canxi sắt kẽm kim loại là 1,55 g/cm3. đưa thiết rằng, trong tinh thể canxi những nguyên tử là hồ hết hình mong chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn sót lại là rỗng. Bán kính nguyên tử can xi theo đo lường và thống kê là:

A.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Lạ Ơi Karik Mp3, Người Lạ Ơi Remix

 0,185nm

B. 0,196nm

C. 0,168nm

D. 0,155nm


Một loại tinh thể nguyên tử, có cân nặng riêng là 19,36g/ centimet 3 . Trong đó, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, sót lại là các khe rỗng. Nửa đường kính của nguyên tử là 1,44Å. Tính cân nặng riêng của nguyên tử, từ kia suy ra khối lượng mol nguyên tử.


Khối lượng riêng biệt của nguyên tử là:

D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ centimet 3 )

Khối lượng của một mol nguyên tử :

M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 - 8 3 .26,16. 6,022. 10 23 ≈ 197 (g/mol)