Cho phép phát hành những hóa đối kháng điện tử đã được lập bên trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đối kháng bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử misa

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại phía trên (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Chỉ dẫn trên phần mềm

Kế toán hoàn toàn có thể phát hành hóa đối chọi điện tử theo 1 trong 2 cách:

Phát hành từng hóa đơn điện tử
Có thể thực hiện phát hành hóa đối kháng điện tử theo 1 trong các 3 cách:Cách 1: Phát hành hóa đối chọi điện tử bên trên phân hệ Hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối chọi điện tử.

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Chưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi): chương trình lấy lên danh sách các hóa 1-1 điện tử (là hóa solo có ký hiệu cuối cùng là “E”. Ví dụ: AB/17E) chưa thực hiện phát hành hóa đối chọi điện tử hoặc xây dừng bị lỗi.4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành.

5. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Lựa chọn hóa 1-1 trên danh sách, tiếp nối nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

7. Cấp cho số hóa đơn: Kế toán thiết lập các thông tin Mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ, Ngày hóa đối kháng muốn vạc hành.

*

Lưu ý: Với những hóa 1-1 đã được lập và cung cấp số bên trên phiên phiên bản R36 về bên trước, khi nâng cấp lên phiên bạn dạng mới, thì chương trình sẽ hiển thị mẫu mã số HĐ, ký hiệu HĐ tương xứng của hóa solo và không được cho phép sửa các thông tin này.

8. Tích chọn Gửi hóa đối kháng cho khách hàng: nếu muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa 1-1 điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đối chọi điện tử.

Tên người nhận và Email:Nếu hóa đối kháng được xuất từ đề xuất xuất hóa đơn thì rước tên tín đồ nhận hóa đối kháng và e-mail người dấn trên đề xuất xuất hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi tin tức hóa đối kháng điện tử mang đến cùng lúc nhiều địa chỉ e-mail thì nhập các địa chỉ thư điện tử này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung hóa đối kháng trước lúc phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

*

9. Dấn Phát hành HĐ.

Lưu ý:

Để triển khai phát hành hóa đối chọi thì ngày hóa đối chọi phải lớn hơn ngày ban đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ khi thông báophát hành hóa đơn, nếu không tồn tại phản hồi của ban ngành Thuế thì doanh nghiệp được phép thực hiện hóa 1-1 theo thông tin phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký kết số eSign với lần cam kết số trước tiên chương trình yêu cầu nhập mã đảm bảo ký số:

Nếu tích lựa chọn “Ghi nhớ mã bảo đảm (mã pin) đến lần sau”: chỉ việc nhập mã bảo đảm ở lần cam kết số đầu tiênNếu không tích chọn: lịch trình sẽ yêu cầu nhập mã xác thực mỗi lần thực hiện ký sốTrường hợp sử dụng chữ cam kết số HSM: kiểm soát lại thông tin ký số với nhấn Đồng ý.

Trường hợp thực hiện USB Token: Lựa chọn chứng thư số bên trên USB Token cùng nhấn OK, lịch trình đồng thời cấp số hóa solo và tạo ra hóa solo điện tử.

Cách 2: Phát hành hóa đối chọi điện tử ngay sau khoản thời gian lập xong hóa đơn trên các phân hệ Bán hàng/Kho/Mua hàng
Ví dụ: sau khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn (loại hóa đơn điện tử), Kế toán có thể thực hiện phát hành hóa đối kháng điện tử bằng cách:

1. Nhấn Phát hành HĐ điện tử.

*

Lưu ý: Để thành lập hóa solo điện tử trên giấy tờ Bán hàng xuất khẩu, buộc phải tích lựa chọn XK vào khu phi thuế quan lại và các TH được xem như XK

*

2. Thực hiện các bước phát hành hóa solo điện tử tương tự như cách 1.

Cách 3: gây ra hóa đối kháng điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.

2. Lựa chọn tab Xuất hóa đơn.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đối kháng điện tử cần phát hành.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

Xem thêm: Anh Quá Bận Để Yêu Em (Thuỵ Anh, Anh Quá Bận Để Yêu Em

5. Lựa chọn hóa đơn trên danh sách, kế tiếp nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

6. Thực hiện các bước phát hành hóa đối chọi điện tử tương tự như cách 1.

Phát hành hàng loạt hóa solo điện tử
Có thể thực hiện phát hành một loạt hóa đối chọi điện tử theo một trong những 2 cách:

Cách 1: vạc hàng 1 loạt hóa 1-1 điện tử bên trên phân hệ Hóa 1-1 điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối chọi điện tử.

2. Chọn tab Hóa đối kháng điện tử.

3. Nhấn vào tác dụng Phát hành HĐ năng lượng điện tử hàng loạt.

4. Tùy chỉnh điều kiện search kiếm những hóa 1-1 cần phạt hành, kế tiếp nhấn Lấy dữ liệu. Công tác sẽ rước lên những hóa solo đã cấp cho số hóa solo và chưa cấp số hóa đơn

*

5. Tích chọn những hóa solo cần phạt hành, tiếp đến nhấn Tiếp theo.

*

6. Cấp cho số hóa đơn: Kế toán thiết lập cấu hình các tin tức Mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ, Ngày hóa solo cho từng hóa đơn. Sau đó, thừa nhận Cấp số hóa đơn.

*

Lưu ý:

Với các hóa đơn đã được lập và cấp cho số trên phiên phiên bản R36 trở về trước, khi upgrade lên phiên bản mới, thì công tác sẽ hiển thị mẫu số HĐ, cam kết hiệu HĐ tương xứng của hóa đối kháng và không cho phép sửa những thông tin này.Kế toán hoàn toàn có thể khai báo nhanh những thông tin chủng loại số HĐ, cam kết hiệu HĐ, Ngày hóa đơn bằng phương pháp chọn mẫu hóa đơn, dìm chuột đề xuất và chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho những dòng dưới.

*

7. Dấn Tiếp theo.

8. Tích chọn hóa đơn nếu muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa 1-1 điện tử cho người sử dụng ngay sau thời điểm thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử. Tất cả thể chuyển đổi các thông tin tên người nhận, thư điện tử người thừa nhận (nếu cần).

*

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi tin tức hóa solo điện tử mang lại cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ thư điện tử này và cột Email người nhận và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung những hóa đối kháng trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn hàng loạt.

*

9. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

Để triển khai phát hành hóa đối chọi thì ngày hóa đối chọi phải lớn hơn ngày ban đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ thời điểm thông báo thi công hóa đơn, nếu không có phản hồi của ban ngành Thuế thì công ty được phép sử dụng hóa 1-1 theo thông báo phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ cam kết số eSign với lần ký số thứ nhất chương trình yêu cầu nhập mã chuẩn xác ký số:

Nếu tích chọn “Ghi nhớ mã xác xắn (mã pin) mang lại lần sau” lịch trình sẽ yêu ước nhập mã đảm bảo mỗi lần triển khai ký sốNếu ko tích chọn: chỉ cần nhập mã xác thực ở lần cam kết số đầu tiênTrường hợp thực hiện chữ ký kết số HSM: chất vấn lại thông tin ký số với nhấn Đồng ý.

Trường hợp thực hiện USB Token: Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, lịch trình đồng thời cấp số hóa đối kháng và gây ra hóa đối chọi điện tử.

Cách 2: phân phát hành hàng loạt hóa solo điện tử trên list Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.2. Chọn tab Xuất hóa đơn.3. Nhấn Phát hành HĐ điện tử hàng loạt.

4. Thực hiện các bước phát hành hóa đối chọi điện tử một loạt tương tự như cách 1.

4. Giữ ý

Sau khi xây cất hóa solo điện tử thành công, công tác sẽ tự động hóa cập nhật trạng thái phát hành của hóa 1-1 điện tử trên danh sách thành Đã phát hành.