Làm chũm nào để bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối tình dục giữa những phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo nên một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn xây dựng mà bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của chúng ta khi chế tạo ra sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải chi tiết đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tư duy của chúng ta hấp dẫn hơn?