Nghĩ về Ngài , hầu hết mọi Phật tử rất nhiều cảm nhận ra tình yêu thương, lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật Quan cố Âm tình nhân Tát giành cho chúng sanh.

Bạn đang xem: Hình ảnh phật bà quan âm bồ tát

Đức Phật Quan ráng Âm ý trung nhân Tát có hạnh nguyện cứu vớt độ toàn bộ chúng sinh đang gặp khổ nhức khỏi tai qua nàn khỏi, bay được bể khổ trầm ai.

Hầu hết tại những ngôi chùa và tại mái ấm gia đình của siêu nhiêu Phật tử đều sở hữu thờ Đức Phật Bà Quan thế Âm ý trung nhân Tát với mong ước gia đạo được Ngài bịt chở.Tượng Phật Bà Quan vắt Âm ý trung nhân Tát...

Xem thêm: How To Download Windows 10 May 2021 Update Iso Images, Download Windows 10 Disc Image (Iso File)


Đọc tiếp
*

Tượng Phật Bà Quan cầm cố Âm bồ tát...
Đọc tiếp
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tượng quan tiền Âm Tự tại cao 150cm dát vàng.

Trả lời Hủy

Bạn đề xuất đăng nhập để gửi bội nghịch hồi.


Kết nối qua Facebook


Cơ sở chạm trổ Trần Gia
gmail.com
Về chúng tôi
Bản đồ
Tư vấn thỉnh tượng Phật
Thư viện loài kiến thức
gọi lại cho tôi
Tượng Phật Bổn Sư ham mê Ca Mâu NiTƯỢNG quan THẾ ÂM BỒ TÁTTƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁTTƯỢNG VĂN THÙ PHỔ HIỀN BỒ TÁTTƯỢNG PHẬT ĐẸP KHÁC

Đăng nhập

Tên thông tin tài khoản hoặc add email*