Cách đổi khác số thành chữ trong Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho các bạn kế toán cách thay đổi số thành chữ trong Excel một cách đơn giản và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Hàm viết số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách thay đổi số thành chữ trong Excel)


** thay đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn cần thêm vnTools vào Excel. Bên trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, các bạn chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã download đặt vnTools (thông thường vẫn trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khoản thời gian đã thêm được vnTools, các bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools lộ diện ở dạng thanh công cụ, tất cả hộp thoại thao tác làm việc tương từ bỏ như các hàm của Excel – trong đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô đựng số buộc phải chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, chúng ta thực hiện giống như như biến hóa thành chữ theo tiếng Việt mà lại thay vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ tiếng anh

– kết cấu hàm tiến hành đổi:

=VND(số yêu cầu đổi, true): đổi số thành chữ gồm hiện trường đoản cú “đồng” vùng phía đằng sau cùng.

Xem thêm:

=VND(số phải đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh tất cả từ “Dollar”.

=USD(số bắt buộc đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** biến đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đã xem: phương pháp chuyển đổi số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ văn bản hàm vào.

– sau khi gõ dứt chọn Close và Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File bao gồm Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong folder nói trên) ví như muốn toàn bộ mọi tệp tin trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đấy là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx hack 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” over If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” end If If (hgchuc = 0) và (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If kết thúc If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) & (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If kết thúc If end If Doi3so = Tam end Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vì While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 khổng lồ 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) kết thúc If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” over Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) end Function “

– Chú ý: đề nghị gõ các chữ tiếng Việt tất cả dấu lại cho dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn uống thì các bạn chỉ cần sử dụng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khoản thời gian tải về, chúng ta giải nén ra bởi cách: nhấp chuột phải vào tệp tin vừa tải về -> chọn Extract Here

*

– Cách nhảy số thành chữ vào Excel 2003:

+ các bạn mở file Excel bất kỳ => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn đường truyền tới ứng dụng mà về lắp thêm tính của người sử dụng => lựa chọn File gồm tên AccHelperEx

*

+ Sau khi chọn ngừng thì bấm nút OK trên vỏ hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, kế tiếp chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di gửi chuột mang đến vị trí yêu cầu chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô ước ao chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô ước ao chuyển,1)

+ Nếu thực hiện font VNI, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2)

+ Trường hợp tất cả số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô mong chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải phần mềm chuyển đổi số thành chữ vào Excel:

Bài viết: Cách đổi khác số thành chữ vào Excel

*

Tags từ bỏ khóa: nhảy số thành chữ trong excel 2016 – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ trong excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ trong excel