Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP cùng hàm IF trong Excel là nhì hàm có giá trị không giống nhau. Hàm VLOOKUP là 1 trong hàm dùng để làm tra cứu công dụng trả về theo sản phẩm dọc. Vậy, làm thế nào để hàm IF phối kết hợp vớiVLOOKUPchuẩn? nội dung bài viết này sẽ vấn đáp cho chúng ta và góp bạnhọc Excelhiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Hàm if kết hợp vlookup

1. Hàm IF vào Excel là gì?

Hàm IF vào excel thường được thực hiện với mục tiêu kiếm các giá trị vừa lòng điều kiện được đến trước trong chuỗi. Vào trường thích hợp nếu thỏa mãn điều kiện thì hàm trả về cực hiếm TRUE ko hàm trả về quý hiếm FALSE

Cú pháp hàm IF vào excel:

=IF(logical_test, , )

Trong đó:

- logical_test: điều kiện được đưa ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn điều kiện sẽ hiển thị giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn điều khiếu nại sẽ chỉ ra giá trị này

Bạn cũng rất có thể hiểu như sau:

=IF (điều kiện, cực hiếm 1, giá trị 2)

Nếu như thỏa mãn nhu cầu “điều kiện” thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

*

Cách sử dụng hàm If

Trong đó: C2 là vị trí ô của vấn đề cần xét, giả dụ điểm to hơn 8 thì sẽ hiện quý giá “Giỏi”, sót lại là “Khá”. Chú ý vì giỏi, khá là chữ vày vậy rất cần phải cho vào ngoặc kép ví như không có khả năng sẽ bị báo lỗi.

*

Kết trái khi áp dụng hàm If

2. Hàm Vlookup vào Excel

Hàn vloolup mang tên gọi là hàm dò tìm giá chỉ trị, được thực hiện trong trường đúng theo 2 bảng,bảng 1 nên dò tìm giá chỉ trị, bảng 2 là bảng đựng giá trị chuẩn. để ý hàm Vlookup là hàm dò tra cứu theo cột khác với Hlookup là dò tìm cực hiếm theo hàng.

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,

Trong đó:

-lookup_value: giá chỉ trị dùng làm dò tìm

-table_array: Bảng giá trị dò

-col_index_num: Là lắp thêm tự cột phải lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

-range_lookup: Là phạm vi tra cứu kiếm giá trị. TRUE tương đương với tiên phong hàng đầu (dò kiếm tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ: Bảng điểm thi đại học của các học sinh thuộc những khối thi không giống nhau. Bảng một là danh sách các học viên và điểm thi, bảng 2 là vấn đề chuẩn. Yêu mong dò tìm quý giá từ bảng 2 nhằm điền tin tức vào bảng 1 những học sinh đỗ.

=> Cú pháp:=VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

Trong đó:

- D6: ô chứa giá trị phải tìm ở bảng 1(ô trước tiên ở bảng 1 chứa giá trị tương đương với giá trị ô đầu tiên ở bảng 2).

-$D$17:$E$20: phạm vi ô cất bảng 2

- 2: thiết bị tự cột bước đầu cần mang ở bảng 1 để dò

- 0: dò tìm tốt đối

*

Hàm Vlookup

*

Kết trái khi thực hiện hàm Vlookup

3. Công thức hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP trong EXcel là 1 trong những hàm có tác dụng tra cứu giúp theo mặt hàng dọc cho tới khi search thấy công dụng tra cứu giúp khớp. Còn hàm IF thực hiện kiểm tra lô ghích và trả về một cực hiếm cho kết quả TRUE và giá trị khác cho hiệu quả FALSE. Việc sử dụngkết vừa lòng hàm if và vlookup đang như sau:

Cú pháphàm vlookup if.

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, )

Trong đó:

- Lookup value: Giá trị này đề cập cho giá trị ô hoặc văn bản mà họ đang kiếm tìm kiếm.

- Table_ array: xác định phạm vi ô hoặc vùng tài liệu mà họ muốn tìm kiếm giá chỉ trị.

- Col_index_number: số cột mà họ muốn trả về giá bán trị.

- Range_lookup: tham số này là True hoặc False, nhận kết quả khớp chính xác hoặc tài liệu tương tự.

4. Những trường hợpsử dụng hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUPcó đk IFcó 3 ngôi trường hợp bắt buộc chú ý, cụ thể như sau:

+ Trường hợp 1: dùng để so sánh công dụng VLOOKUP,

+ Trường thích hợp 2: xử trí lỗi

+ Trường hòa hợp 3: giúp tra cứu dựa trên hai giá chỉ trị.

Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF cùng VLOOKUP cùng nhau, bạn nên lồng hàm VLOOKUP bên trong hàm IF.

Xem thêm: Xs Max Bị Nóng Máy - Iphone Và Nhanh Hết Pin

5. Kiến tạo cú pháp mang lại hàm VLOOKUP

- xác định giá trị bạn muốn tra cứu

- xác định dải ô cất giá trị bạn có nhu cầu tra cứu. ( lưu giữ ý: quý hiếm tra cứu luôn nằm làm việc cột trước tiên của dải ô nhằm hàm VLOOKUP new trả về giá bán trị chính xác )

- Số cột đựng giá trị trả về vào dải ô. Hoặc rất có thể chỉ định TRUE nếu công dụng khớp kha khá hoặc FALSE với cùng 1 kết quả chính xác ở quý hiếm trả về. Tuy vậy nếu không chỉ định bất cứ giá trị làm sao thì Excel vẫn mặc định là TRUE hoặc công dụng trả về tương đối

Sau khi khẳng định được những giá trị ta tổng vừa lòng lại theo công thức hàm VLOOKUP như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô cất giá trị tra cứu, số cột vào dải ô đựng giá trị trả về, kết quả khớp giao động (TRUE) hoặc tác dụng khớp đúng mực (FALSE)).

6. Lấy ví dụ như về sự phối kết hợp của hàm VLOOKUP phối hợp IF

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Có lấy ví dụ như sau: thực hiện hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF

Mô tả: phụ thuộc cột tài liệu có trong các ô A1: B6, hãy tìm hiểu xem tên được đề cập trong ô D2 gồm phần thưởng dựa trên doanh số lớn hơn 2500$ hay không?

Các cách thực hiện:

- cách 1: Kích con chuột vào add ô E2

- cách 2: Áp dụng vào hàm ta nhận đượccông thức tính:=IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)

- cách 3: dìm Enter được kết quả trả về như hình phía mặt dưới

*
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để cách xử trí lỗi

Yêu cầu: sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhằm tìm ra những lỗi

Mô tả hàm IFVLOOKUP:

- bước 1: Gán quý giá Jason Williams cho ô D2.

- cách 2: Để search doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.

Khi thực hiện chấm dứt sẽ trả về lỗi #N/A. Tức là tên Jason Williams không tồn tại trong các ô A2:A6.

Vì vậy, để xử trí lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP và ISNA vào phía bên trong hàm IF.

- cách 1: Kích loài chuột vào ô E2

- bước 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.

- cách 3: nhấn Enter được kết quả trả về như hình dưới

*
Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để cách xử lý lỗi

Cách làm này vẫn trả lại tên không tìm thấy. Sử dụng hàm ISNA sẽ giúp kiểm tra xem công dụng của VLOOKUP có phải bị lỗi #N/A hay không và triển khai điều kiện IF tương ứng. Chúng ta cũng có thể đặt tin nhắn văn bạn dạng khác hoặc thậm chí là một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tra cứu hai giá bán trị

Xét ví dụ, những ô A1:A6 đựng giá trị mang đến các thành phầm ở hai hàng khác nhau.

Để tìm quý giá của thành phầm trong ô E2, bạn tiến hành như sau:

- cách 1: Kích con chuột vào ô E2.

- bước 2: Trong ô G2 nhập cách làm sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))

- bước 3: Ấn Enter được công dụng như hình dưới.

*

Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tra cứu giúp hai giá trị

Khi tiến hành cách này vẫn trả lại $ 3,50. Hàm IF kiểm soát xem quý hiếm trong ô F2 là siêu thị 1 tuyệt 2. Theo vlookup có điều kiện if này, VLOOKUP tiếp đến trả về giá khớp ứng cho sản phẩm.

Ví dụ 4: Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF nhằm trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 và 0

Quan cạnh bên bảng tài liệu dau, dựa vào số lượng dánh sách hàng hóa trong kho và số lượng các loại hàng hóa này, nếu coi số lượng 0 là hết hàng, lớn hơn 0 là còn hàng thì chúng ta cũng có thể áp dụng cách làm như sau:

= IF(VLOOKUP(E1,A2:B6,2,FLASE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Công thức trên dùng để làm tra cứu con số của sản phẩn NHO, trường hợp số lượng lớn hơn 0 thì tức là "còn hàng", nếu như không kết quả sẽ là "hết hàng".

*

Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF để trả về giá trị TRUE/FALSE hoặc 1 với 0

7. Một số chú ý khi sử dụng hàm IF kết phù hợp với Vlookup

- Để hàm Vlookup hiển thị đúng kết quả, cực hiếm Lookup luôn phải nằm trong cột phía bên ngoài cùng phía bên trái của bảng dữ liệu khi chúng ta nhập bí quyết Vlookup.

- chúng ta cũng có thể sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm IF nhằm sửa những lỗi trong Excel.

Trên đây, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP chuẩn chỉnh một cách cụ thể qua những ví dụ. Hi vọng rằng với ví dụ như minh hoạ cùng lời giải chi tiết về hàm VLOOKUP chắc chắn đã giúp cho bạn hiểu được công dụng cũng như vận dụng hàm VLOOKUP công dụng nhất.