*

Cọ xát một thước vật liệu bằng nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa có thể hút được những vật nhẹ như giấy

- lây lan điện vị tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không lan truyền điện đụng vào quả mong đã nhiễm năng lượng điện thì thanh kim loại nhiễm điện thuộc dấu với năng lượng điện của quả mong - Đưa thanh kim loại ra xa quả mong thì thanh sắt kẽm kim loại vẫn lây nhiễm điện.

Bạn đang xem: Điện tích điểm là gì

- lây nhiễm điện bởi hưởng ứng


 
*

Đưa thanh sắt kẽm kim loại không nhiễm điện cho gần quả mong đã lây lan điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loại được lan truyền điện. Đầu ngay gần quả ước hơn nhiễm năng lượng điện trái vết với năng lượng điện quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện thuộc dấu.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả mong thì thanh sắt kẽm kim loại trở về trạng thái không nhiễm điện như thời điểm đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- trang bị bị lan truyền điện nói một cách khác là vật mang điện, vật dụng tích năng lượng điện hay vật đựng điện tích.

- Điện tích điểm là một vật tích điện có kích cỡ rất bé dại so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. Điện tích điểm là năng lượng điện tích được coi như tập trung tại một điểm.

3. Cửa hàng điện. Hai loại điện tích

- những điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau hay hút nhau giữa các điện tích kia là thúc đẩy điện.

*

- tất cả hai loại điện tích là năng lượng điện dương (+) với điện tích âm (-).

+ các điện tích cùng nhiều loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ các điện tích khác nhiều loại (khác dấu) thì hút nhau.

- hai lực tác dụng vào hai năng lượng điện là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn cân nhau và để vào hai năng lượng điện tích.

Xem thêm: Top 20 Nhà Hàng Hải Dương Quận 5, Tp Hcm, Nhà Hàng Hải Dương Quận 5

II. Định công cụ Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định phép tắc Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác bỏ học bạn Pháp, lần trước tiên lập được định giải pháp về sự phụ thuộc vào của lực liên hệ giữa các điện tích trữ (gọi tắt là lực năng lượng điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút tuyệt đẩy giữa hai năng lượng điện điểm gồm phương trùng với mặt đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, tất cả độ to tỉ lệ thuận với độ béo của hai năng lượng điện tích với tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfracr^2)

Lực liên hệ có:

+ Phương: là mặt đường thẳng nối thân 2 năng lượng điện điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận cùng với tích độ bự q1, q2

 Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng tầm cách

 (F_12 = F_21 = F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

trong đó:

(q_1, m q_2) được hotline là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 điện tích điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số điện môi.

- Điện môi là một môi trường xung quanh cách điện.

- lúc đặt những điện tích điểm trong một năng lượng điện môi (chẳng hạn vào một hóa học dầu biện pháp điện) đồng tính chiếm phần đầy không gian xung quanh những điện tích, thì lực tương tác sẽ yếu ớt đi ε lần so với khi đặt chúng trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (ε ≥ 1). Đối cùng với chân ko thì ε = 1 còn đối với các môi trường khác ε >1.

- Hằng số điện môi là 1 trong những đặc trưng đặc biệt quan trọng cho đặc thù điện của một chất biện pháp điện. Nó cho thấy khi đặt điện tích trong hóa học đó thì lực liên hệ giữa các điện tích sẽ nhỏ tuổi đi từng nào lần so với khi đặt nó trong chân không.

 (F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý ông chồng chất lực điện 

Giả sử tất cả n điện tích điểm q1, q2,…, qn chức năng lên điện tích điểm q số đông lực ảnh hưởng tĩnh điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực năng lượng điện tổng phù hợp do những điện tích trữ trên chức năng lên điện tích q tuân thủ theo đúng nguyên lý ông chồng chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )