Địa điểm ăn uống

Xôi Sáu Khải

Địa chỉ: 01 Phật Học, Nha Trang Giờ mở cửa: 1600 – 2400 Xôi ở đây rất đa dạng, từ xôi bắp, xôi gấc, xôi

Read More »

Pizza Giang

Địa chỉ: 18/6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang; 97 Vân Đồn, Nha Trang Giờ mở cửa: 1500 – 2130 Pizza Giang Nha Trang đã trở

Read More »