Excel mang lại khanhhoatrip.com 365 Excel cho khanhhoatrip.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Công thức tính độ lệch chuẩn trong excel


Quan trọng: Hàm này sẽ được thay thế sửa chữa bằng một hoặc các hàm bắt đầu với độ đúng chuẩn cao rộng và có tên gọi phản ảnh rõ hơn tác dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng làm đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên xem xét sử dụng những hàm new từ hiện giờ trở đi, bởi hàm này hoàn toàn có thể sẽ không thể sẵn dùng nữa ở những phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV có các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối chọi hay tham chiếu tới một mảng ráng thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Realtek Hd Audio Manager Win 10 64Bit, Download Realtek Hd Audio Manager 2

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng xuất xắc tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản giỏi giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số vào tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn chúng, thừa nhận F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.