Cấu trúc này diễn tả hành động ra mắt trong suốt quy trình từ khi ban đầu đến lúc kết thúc, tương tự nghĩa giờ đồng hồ Việt “trong khi”, vào lúc. Với danh từ bỏ sử dụng동안, với động từ sử dung는 동안


Bạn đang xem: Cấu trúc khi trong tiếng hàn

Ví dụ:

N동안

Nguyên thể

V –는 동안

10부동안

자다

자는 동안

일주일동안

읽다

읽는 동안

한달동안

듣다

듣는 동안

방학동안

영행하다

영행는 동안

휴가동안

살다

사는 동안

Khi sử dụng bề ngoài V-는동안thì công ty ngữ ở 2 mệnh đề hoàn toàn có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất.

나가 한국에서사는 동안 나는 좋은 친구늘을 많이 만났어요

Trong lúc sống ở Hàn Quốc, tôi gặp mặt nhiều bạn tốt

나가 친구들과 노는 동안 동생은 학교에서 열심히 공부했어요

Trong khi tôi đang chơi với bạn thì em trai đang học siêng năng ở trường

Phân biệt: -(으)면서 cùng –는 동안

-(으)면서 miêu tả 1 người thực hiện hành động hai tốt nhiều hành động cùng một lúc. Tuy vậy với –는 동안 nhà ngữ 2 mệnh đề hoàn toàn có thể khác nhau, tức chủ ngữ của mệnh đề này thực hiện hành động này, nhà nghĩa của mệnh đề sau thực hiện hành vi khác.

Hội thoại:

얼마 동안 한국에 있을거에요? bạn sẽ ở hàn quốc đến khi nào ?

3년 동안 있을 거예요 Tôi định ở trong 3 năm nữa

방학동안에 뭐 할 거예요? bạn sẽ muốn làm cái gi trong kỳ nghỉ

친척 집을 방문할 거예요 Tôi đã đi thăm fan thân

비행기가 2시간 후에 출발해요 Máy cất cánh xuất vạc sau 2h nữa

그러면 비행기를 기다리를 동안 면세점에서 쇼핑을 합니다 Vậy thì, trong khi chờ máy cất cánh hãy đến siêu thị miễn thuế nhé


*
*

Nhắn tin Facebook cho cái đó tôi


tè từ: N도: cũng

cấu tạo thời gian: V – 고나서 sau khi, rồi

cấu tạo thời gian: N때,A/V –(으)ㄹ 때 khi, vào, khoảng

cấu tạo thời gian: V – 아/어서 rồi, và, tiếp đến

cấu tạo thời gian: N전에,V-기 전에: trước đây, trước

cấu trúc thời gian: V-(으)ㄴ 지~ làm những gì được bao lâu


Xem thêm: Mbr Là Gì? Hướng Dẫn Cách Nạp Mbr Cho Ổ Cứng Bằng Bootice Nạp Mbr Cho Ổ Cứng

TÌM HIỂU VỀ TIẾNG HÀN

+ tè từ: N도: cũng

+ đái từ N에게/한테

+ tiểu từ N에서: ở, tại

+ tè từ: N에

+ tiểu từ: N의 của

+ đái từ: N을/를

+ đái từ: N이/가

+ Ngữ pháp A / V + 지 않다: không

+ Ngữ pháp: phủ định 안 A / V : không, fonts phải

+ Ngữ pháp: Thì quá khứ xong A/V +았/었었어요 : đã, sẽ làm

+ Ngữ pháp AV 아/어요

+ Ngữ pháp: Thì tương lai V+(으)ㄹ 거에요: sẽ, định

+ Ngữ pháp: Thì quá khứ: A/V – 았/었어요

+ Ngữ pháp: Thì lúc này A/V – (스)ㅂ니다

+ làm cho quen - 시간 : Thời gian

+ làm quen - 수: Số

+ 있다: Có, ở

+ có tác dụng quen - 이다 Là

+ học tiếng hàn quốc trên điện thoại

+ cách thức học giờ đồng hồ Hàn học cấp tốc nhớ lâu

+ học tập tiếng Hàn cho những người mới bắt đầu


PHÂN LOẠI TỪ VỰNG

khanhhoatrip.com!


Học giờ đồng hồ KOREA

khanhhoatrip.com - Web từ bỏ học giờ Hàn Quốc trực tuyến. Liên Hệ góp ý.