1. Nguyên lý Pauli: Trên 1 obitan gồm tối nhiều 2e và 2e này vận động tự quay khác chiều nhau:

1 obitan gồm 2e: 2e 

*
 ghép đôi

1 obitan có 1e: 1e

*
 độc thân

2. Nguyên lý vững bền: Ở tâm trạng cơ bản, vào nguyên tử các electron chiếm phần lần lượt các obitan gồm mức tích điện từ thấp cho cao.

Bạn đang xem: Cấu hình e nguyên tử

3. Quy tắc Hund: Trong 1 phân lớp, những electron sẽ phân bố trên các obitan làm thế nào để cho số electron đơn chiếc là buổi tối đa và gồm chiều tự quay tương đương nhau.

Ví dụ:

 

*

4. Trật tự những mức năng lượng nguyên tử: Trong nguyên tử, những electron trên những obitan không giống nhau, nhưng cùng 1 phân lớp bao gồm mức tích điện như nhau. Các mức tích điện nguyên tử tăng dần đều theo trình tự:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

- cấu hình electron nguyên tử màn biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

- fan ta quy ước phương pháp viết cấu hình electron nguyên tử như sau :

+ Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3...).

+ Phân lớp được ghi bằng những chữ chiếc thường (s, p, d, f).

+ Số electron trong một phân lớp được ghi ngay số ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6,...)

VD: Xác định cấu hình e của N có Z = 7

Cấu hình e của N là: 1s22s22p3.

Như vậy, nguyên tử N có tất cả 2 lớp e, (2+3) = 5 e phần bên ngoài cùng và có 3 phân lớp.

- yếu tắc s là phần đa nguyên tố mà nguyên tử tất cả electron sau cùng được điền vào phân lớp s.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Cúc Dại - Hoa Cúc Dại Có Những Đặc Điểm Gì Và Ý Nghĩa Về Nó

- nguyên tố p là hồ hết nguyên tố mà nguyên tử có electron sau cùng được điền vào phân lớp p.

- yếu tắc d là phần nhiều nguyên tố nhưng nguyên tử có electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp d.


- nhân tố f là số đông nguyên tố mà nguyên tử gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp f.

VD: Nguyên tử N thuộc team nguyên tố p

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

- Đối với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tố, lớp electron bên cạnh cùng có không ít nhất là 8 electron.

- những nguyên tử có 8 electron sinh hoạt lớp electron không tính cùng (ns2np6) cùng nguyên tử heli (1 s2) không tham gia vào những phản ứng hoá học (trừ trong một trong những điều kiện quánh biệt) vì thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử này rất bền. Đó là những nguyên tử của nhân tố khí hiếm. Vào tự nhiên, phân tử khí hi hữu chỉ gồm một nguyên tử.

- các nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron  lớp ko kể cùng dễ nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He với B).

- những nguyên từ gồm 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ nhận electron thường xuyên là nguyên tử của nguyên tố phi kim.

- các nguyên từ có 4 electron không tính cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nhân tố kim nhiều loại hoặc phi kim