Word cho khanhhoatrip.com 365 Outlook đến khanhhoatrip.com 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word năm nhâm thìn Outlook năm nhâm thìn Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Outlook 2007 coi thêm...Ít hơn

Để biến hóa văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản, hãy ban đầu bằng cách nhấp chuột dấu phân đoạn Hiện/Ẩn bên trên tab Nhà nhằm bạn có thể xem văn bản được chia cách trong tài liệu của bạn như thế nào.

Bạn đang xem: Cách in văn bản word 2010

*

Chuyển đổi văn phiên bản sang dạng bảng

Chèn những ký tự phân tách— chẳng hạn như dấu phẩy hoặc tab—để cho thấy nơi phân chia văn bản thành các cột bảng.


Dùng vệt phân đoạn để cho thấy thêm vị trí bạn có nhu cầu bắt đầu một sản phẩm bảng mới.

Trong lấy ví dụ như này, các tab và dấu phân đoạn sẽ tạo ra một bảng có 3 cột và 2 hàng:

*

Chọn văn bản bạn muốn chuyển đổi, rồi bấm Chèn Văn bạn dạng > Bảng > Đổi Văn bản thành Bảng.

*

Trong hộp Chuyển đổi Văn phiên bản thành Bảng, chọn các tùy chọn bạn muốn.

*

Bên dưới Kích độ lớn bảng, hãy bảo vệ rằng các con số vẫn khớp với những số cột và hàng bạn muốn.

Xem thêm: Bạn Muốn Tìm Kho Ảnh Stock Miễn Phí, 11 Kho Ảnh Stock Miễn Phí Để Phát Triển Website

Bên bên dưới Tự động Khớp hành vi, lựa chọn cách bạn có nhu cầu thể hiện hiệ tượng của bảng. Word tự động hóa chọn độ rộng cho những cột bảng. Nếu bạn có nhu cầu một phạm vi cột khác, hãy lựa chọn một trong các tùy chọn sau:

Để thực hiện điều này

Chọn tùy chọn này

Xác định độ rộng cho tất cả các cột

Trong vỏ hộp Độ rộng cột cố định, hãy nhập hoặc chọn 1 giá trị.

Đổi cỡ các cột để vừa với độ rộng của văn bản trong mỗi cột

Tự đụng Khớp với nội dung

Tự đụng đổi kích thước bảng vào trường vừa lòng độ rộng của những khoảng trống hiện bao gồm sẽ chuyển đổi (ví dụ, bố trí web tuyệt hướng theo khổ ngang)

Tự cồn Khớp với cửa sổ

Bên dưới Văn bản riêng tại, chọn cam kết tự dấu tách bạn đã cần sử dụng trong văn bản.

Bấm OK. Văn phiên bản đã chuyển thành bảng đang trông như thế này:

*

Chuyển đổi bảng thành văn bản

Chọn hàng hoặc bảng bạn có nhu cầu chuyển thay đổi văn bản.

Trên tab Bố trí, trong phần Dữ liệu, bấm chuyển biến thành Văn bản.

*

Trong hộp Chuyển thay đổi Văn bản, dưới Tách văn bản bằng, bấm ký kết tự ngăn cách mà bạn có nhu cầu sử dụng tại vị trí của đường giáp ranh biên giới cột. Các hàng sẽ được phân tách bởi dấu phân đoạn.