1. Lựa chọn File/Info/Acount Settings/Acount Settings

*


Bạn đang xem: Cách cài đặt outlook 2016

*

3. Screen hiển thị như mặt dưới, các bạn chọn “Manual thiết đặt or additional hệ thống types” rồi ấn Next để tiếp tục

*

chọn giá trị POP or IMAP rồi ấn Next
để đưa sang cách tiếp theo
*

4. Nhập những thông tin nhưng hệthống yêu thương cầu: Tên, showroom email... Lưu ý ngôi trường Incoming mail server
nhập vào giá trị: pop.gmail.com Outgoing mail hệ thống (SMTP) nhập vào giá trị smtp.gmail.com 

Xem thêm: Mã Vùng Điện Thoại Hàn Quốc (Đầu Số), Cách Gọi Từ Việt Nam Tới Hàn Quốc

*

5. Bạn chọn More Settings”để tiếp tục, màn hình hiển thị hiển thị như sau:

*

6. Vào tab Outgoing Server và chọn các giá trị như hình bên dưới đây:

*

7. Đối với tab Advanced, bạn điền những thông tin như hình bên dưới rồi click vào OK để bảo quản thông tin

*

Lưu ý:

Nếu webmail là khối hệ thống của Google thì cấu hình thông số như làm việc trên.Nếu webmail ở trong nhà cung cung cấp host, cách 4 đến cách 7 các bạn cấu trong khi sau:
*

*