I. Xóa mẫu + điều kiệnII. Thêm kí trường đoản cú vào dòngIII. Xóa kí tự vào dòngIV. Tìm ký tự vào dòngV. Thắc mắc trong bài

I. Xóa cái + điều kiện

1. Xóa những dòng bao gồm chứa kí trường đoản cú (delete line if contains)

Ví dụ cần xóa toàn bộ các dòng tất cả chứa tự “help

Bước 1. Menu search -> Mark ... Hoặc Ctr + F chọn Tab là MarkBước 2. Nhập tự khóa vào ô Find what là: helpBước 3. Check vào Bookmark line cùng Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ khắc ghi tất cả những dòng có chứa từ bỏ help)Bước 4: thực đơn -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa toàn bộ các loại đã book mark)

2. Xóa các dòng không đựng kí tự (delete line if not contains)

Các bước 1,2,3 giống hệt như trên.Bước 4: menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa toàn bộ các loại không book mark)

3. Xóa những dòng trắng (delete blank lines)

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí từ (Removing lines with less than n characters)

Ví dụ xóa mẫu có thấp hơn 10 kí tự

^.0,10( ?| |$)

5. Xóa dòng nhiều hơn thế nữa n kí tự (Removing lines with than more n characters)

Ví dụ xóa dòng có khá nhiều hơn 10 kí tự

.10.+( ? | |$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines)

Xem trên đây: http://khanhhoatrip.com/loai-bo-du-lieu-trung-nhau-bang-notepad/

II. Thêm kí tự vào dòng

1. Thêm kí từ vào đầu chiếc (Insert characters lớn begin line)

Ví dụ cung ứng từ help vào đầu, ở toàn bộ các dòng.Bạn sẽ xem: những câu lệnh vào notepad

Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line)

Ví dụ chế tạo từ help vào cuối, ở toàn bộ các dòng.

Bạn đang xem: Các câu lệnh trong notepad

Find What: $ -> Replace with: help

3. Thêm kí từ vào giữa 2 kí tự vào dòng

Ví dụ thêm khoảng trăng vào giữa tất cả kí tự trong cái abcd -> a b c d

Find What: (.) -> Replace with: $1 Chú ý: có tầm khoảng trắng nghỉ ngơi sau kí từ $1


*

III. Xóa kí tự vào dòng

1.Xóa lốt kí tự cuối thuộc trong dòng.

ví dụ xóa kí từ / ngơi nghỉ cuối dòng

Ví dụ xóa http:// sinh hoạt đầu dòng

Find What: ^http:// -> Replace with: nhằm trống

3. Xóa tất cả ký tự nghỉ ngơi sau 1 một cam kết tự nào đó

Ví dụ xóa toàn bộ ký tự sinh hoạt sau trường đoản cú help vào dòng

 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự sinh sống trước 1 cam kết tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng

 Find What: ^.+help -> Replace nhằm trống

5. Xóa tất cả số (numbers) vào dòng

 Find What: + -> Replace nhằm trống

6. Xóa vệt chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: 1

7. Xóa kí tự ngơi nghỉ đầu và ở cuối dòng.

Xem thêm: Châm Ngôn Về Hạnh Phúc Hay Nhất, Danh Ngôn Về Hạnh Phúc

Ví dụ: 20000sat 284sat 1440mins -> 284sat như vậy là xóa 20000sat nghỉ ngơi đầu chiếc và xóa 1440mins ở cuối loại chỉ mang 284sat ở giữa.

Find What: ^.9(.*).9$ -> Replace: $1Giải thích: ^.9(.*).9$ regex xóa 9 kí tự sinh hoạt đầu với 9 kí tự sinh hoạt cuối, bảo quản đoạn giữa.


*

IV. Tìm ký tự vào dòng

1.Tìm dòng tất cả 3 số liên tiếp sau

Find what: /d/d/d

2. Tìm dòng là số

^d+

3. Tra cứu dòng bao gồm 2 số tiếp tục nhau cùng phía sau là dấu 2 chấm “:”

^dd:$

V. Câu hỏi trong bài

1.Câu hỏi của doanh nghiệp Anh

Text Gốc

A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899Bước 1:

Find what:

Tên: Thành

Mục đích xóa chiếc Tên : thành xuống dòng

Bước 2:

Find what:

^(.*): thành (chú ý có 2 khoảng chừng trắng phía trước và phía sau của vết |)

| Giải thích: tra cứu string trước vệt 2 chấm “:” và biến thành dấu “|“

Bước 3:

Find what:

Thành (Empty)

 Giải thích: Xóa chiếc xuống dòng.

Xem kết quả:

còn nữa …


*

tran dinh thinh says:

có cách nào thêm 1 kí trường đoản cú hoặc 1 khoảng chừng trắng vào tất cả các kí từ bỏ ko ạ lấy một ví dụ mình có một dãy kí trường đoản cú abcd bạn thích nó thành a b c d thì sao ạ