Mẫu xếp nhà chính hall 9 thủ tài nguyên này có gì đặc biệt? Trước tiên là ở cấu trúc các công trình phòng thủ được xếp đối xứn*

Mẫu xếp nhà chính hall 9 thủ tài nguyên này có gì đặc biệt? Trước tiên là ở cấu trúc các công trình phòng thủ được xếp đối xứng phủ bọc nhà chính hall 9 đặc biệt mẫu layout này dùng để chống lại chiến thuật Lavaloon rất hiệu quả