Trong cấu trúc đề thi THPT giang sơn môn tiếng Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu sở hữu tới 20% số câu hỏi. Nhằm đem đến cho những em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập chất lượng bám sát kết cấu đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đó là tuyển tập những bài tập hiểu hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể từng câu và bài dịch quý phái tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh chính xác siêu vận tốc ăn dĩ nhiên điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi trung học phổ thông QG gồm tất cả 2 phần: 1 bài xích đọc phát âm ngắn cùng 1 bài bác đọc đọc dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án


Contents

1 1, bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập đọc hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập gọi hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài hiểu hiểu

In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels lớn turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them to lớn move things

In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Giải pháp công nghệ is now changing our world faster và faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vị lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to lớn charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars và furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, khổng lồ help them see, hear & communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to lớn use social media or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying to develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want khổng lồ use wheels

C, most inventions were to bởi with farming

D, it took time for new ideas to lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, khổng lồ explain how space travel started.

D, to show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói tới trong bài đọc như một ví dụ về tiến bộ khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting khổng lồ develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now and then

Bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập phát âm hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong thừa khứ

A, mọi fan đã không phát minh ra các thứ

B, hồ hết người không muốn sử dụng bánh xe

C, hầu như các phát minh là để triển khai nông nghiệp

D, yêu cầu mất thời hạn để những phát minh mới đổi khác mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, công nghệ và hiện đại rất chậm. Tín đồ dân đã sáng tạo ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng yêu cầu mất 8.000 năm chú ý tưởng đi khắp cầm cố giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Tại sao nhà văn thực hiện ví dụ về vật dụng bay?

A, Để lý giải tại sao giao thông chuyển đổi trong cầm kỷ 20.

B, bởi vì ông suy nghĩ rằng đó là phát minh quan trọng đặc biệt nhất trong kế hoạch sử.

C, Để lý giải cách phượt vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết một phát minh sáng tạo đã vạc triển lập cập như nuốm nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài cố gắng kỷ qua, gần như thứ đã bắt đầu tiến cách nhanh hơn. đem một phát minh sáng tạo của nuốm kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, bọn họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội thông dụng nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch sẽ trở nên nhanh hơn.

C, bọn họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, họ sẽ ko cần các thiết bị như điện thoại thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones khổng lồ use social media or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: họ sẽ không cần điện thoại cảm ứng thông minh thông minh để thực hiện phương tiện media xã hội hoặc tìm kiếm internet vị internet đang ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 ý tưởng cũ, tuy nhiên mọi bạn chỉ bước đầu phát triển nó cơ hội này.

B, Đó là một trong những ý tưởng khoa học viễn tưởng và không ai thực sự nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.

C, vấn đề xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian tiện lợi hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi tín đồ đã thử nó vào năm 1941, tuy vậy họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm tích điện mặt trời trong không gian. Mọi bạn cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng họ lẽ ra nên lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người đang cố gắng phát triển một trạm tích điện mặt trời trong ko gian.

Xem thêm: Cách Mua Mã Thẻ Điện Thoại Trực Tuyến, Cung Cấp Các Loại Thẻ Điện Thoại Chiết Khấu Cao

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề cực tốt cho bài viết sẽ là

A, Con fan trong ko gian

B, máy tính xách tay sẽ kẻ thống trị thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ bây giờ và sau đó

Bài viết nói về các tân tiến ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents vày not occur at random. People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to lớn die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according lớn the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 và over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các chương trình đô thị hóa vẫn được triển khai ở những nơi trên cố gắng giới, đặc biệt là ở phần đa vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống rầm rịt với đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu của phạt triển tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã mang về rất nhiều tác dụng cho thôn hội của bọn chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề khác biệt cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định thị xã trong quá trình gia hạn đô thị hóa bền vững, nhất là ở những nước đã phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ đề thường gặp mặt trong các bài gọi hiểu giờ đồng hồ anh

Khi vô số người xum xê vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ nhằm đáp ứng. đang thiếu bên ở, tích điện và nước Điều này sẽ tạo ra những đô thị quá đông đảo mà không có cơ sở vật chất thích hợp. Hiện tại nay, quá trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu ở những nước đang cải tiến và phát triển nơi thành phố hóa chắc chắn ít tương quan đến cuộc sống của bạn dân. Nhà ở của họ chỉ là mọi khu ổ loài chuột tồi tàn với điều kiện vệ sinh kém.

Con cái của họ chỉ đạt được giáo dục cơ bản. Bởi đó, trận đấu tranh sống sót là ưu tiên bậc nhất của họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của mình được cải thiện, chúng ta mới có thể tìm kiếm số đông giá trị cao không giống trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều nào dưới đấy là đúng?

A, trẻ em em từ năm đến chín tuổi đối mặt với xác suất tai nàn cao nhất.

B, tất cả mọi người đối mặt với tỷ lệ tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 tín đồ trong độ tuổi 85 sẽ chết vì tai nạn.

D, Nguy cơ gặp tai nạn cao hơn trong một vài nhóm bạn nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nạn ở phần đa nhóm tín đồ khác nhau, lấy một ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: fan từ 85 tuổi trở lên có tác dụng chết vì tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa cấp 4 lần fan Mĩ nơi bắt đầu Á và gấp đôi người Mĩ da trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): nhát hơn, rẻ hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: thiết bị tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống túng bấn nhận được dịch vụ y tế kém, thường ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ rộng với ít tính năng bình an hơn, với ít cần sử dụng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, nhóm người nào sau đây ở Mỹ tất cả nguy cơ chạm mặt tai nàn cao nhất?

A, fan Mỹ bạn dạng địa

B, bạn Mỹ gốc Á

C, người Mỹ domain authority trắng

D, tín đồ Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần tín đồ Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn đề cập tới điều gì?

A, phái mạnh giới

B, người Mỹ bạn dạng địa

C, nguy cơ

D, tín đồ Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa gấp 4 lần fan Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Điều như thế nào KHÔNG được nói như một lý do cho phần trăm tại nạn cao hơn nữa trong nhóm fan nghèo?

A, Ít kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ thương mại y tế.

C, nhà tại và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, sử dụng ô tô kết hợp ít tính năng bình yên hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống nghèo nàn nhận được dịch vụ thương mại y tế kém (câu B), thường xuyên ở giữa những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ rộng với không nhiều tính năng bình an hơn (câu D), với ít cần sử dụng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý lựa chọn sách ôn thi THPT đất nước môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn thể Ngữ pháp gồm trong đề thi, gồm triết lý và bài tập vận dụng. Thuận tiện tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT tổ quốc môn tiếng Anh